Internetenquete over Zuiderzeelijn van start

Den Haag- Inwoners die hun mening willen geven over de Zuiderzeelijn, kunnen vanaf 1 november 2005 terecht op internet. Op www.zuiderzeelijn.nl staat een enquête die iedereen kan invullen. Mensen kunnen zo aangeven of deze snelle openbaar vervoerverbinding er moet komen en zo ja op welke manier de Zuiderzeelijn het beste kan worden aangelegd.

De internetenquête maakt onderdeel uit van de Structuurvisie Zuiderzeelijn, waarin onderzocht wordt of aanleg van de Zuiderzeelijn (tussen Schiphol en Groningen) nuttig en noodzakelijk is. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het economisch belang, maar ook naar de mogelijkheden om deze spoorverbinding in te passen in de omgeving en de effecten die de aanleg kan hebben op natuur en milieu.

Belangrijk onderdeel van de Structuurvisie Zuiderzeelijn is dat het publiek vanaf het begin kan meepraten over het onderzoek. Afgelopen weken hebben inwoners van de provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland gediscussieerd over nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn. De uitkomsten zijn verwerkt in de enquête die vanaf 1 november 2005 op de website staat.

Op de homepage van de website www.zuiderzeelijn.nl staat een knop die de bezoeker naar de vragenlijst leidt. Het invullen van de vragenlijst kost circa vijftien minuten. De vragenlijst wordt ook voorgelegd aan een representatieve groep inwoners van de zes provincies die met de Zuiderzeelijn te maken hebben. Op die manier ontstaat een betrouwbaar beeld van wat inwoners vinden van de mogelijke aanleg van de Zuiderzeelijn en welke ideeën zij hebben.

De resultaten van de enquête zullen onderdeel uitmaken van het rapport van de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Dit rapport is eind maart 2006 gereed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat