Peijs: Kamer tijdig en goed geïnformeerd over HSL

Den Haag – De berichtgeving in het Algemeen Dagblad vanochtend over verzwijging van informatie door minister Peijs over vertraging bij de hogesnelheidslijn (HSL) is onjuist. De minister heeft de Tweede Kamer via voortgangsrapportages tijdig geïnformeerd over problemen met de inbouw van Franse Thalystreinen. Vanaf 13 oktober 2004 is de problematiek rond het inbouwen van het nieuwe Europese beveiligingssysteem in de Thalystreinen ook in debatten met de Tweede Kamer nadrukkelijk besproken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee typen treinen, de bestaande Thalys en de nieuwe door NS Financial Services bestelde Ansaldo treinen.

Over het belang van de tijdige beschikbaarheid van de Thalystreinen en het feit dat de minister dat belang aankaartte bij haar Franse collega is de Kamer geïnformeerd via voortgangsrapportages. Dat daarin nooit een exacte datum is gemeld die een mogelijke vertraging in zou houden, is logisch. De HSA heeft immers de minister zelf gevraagd om te bemiddelen bij haar Franse ambtsgenoot om de vertraging ongedaan te maken of tot een minimum te beperken. Dit verzoek van de HSA op zich betekende al dat er vertrouwen was dat de vertraging van de Thalys treinen niet vast stond. De vertraging is pas afgelopen zomer vast komen te staan nadat de minister van de president-directeur van de Franse spoorwegen hoorde dat de vertraging niet geheel ongedaan kon worden gemaakt. Wel is de vertraging iets beperkt. Daarna heeft de minister de Kamer hierover geïnformeerd. Dat e.e.a. al sinds oktober 2003 speelt, was bekend en is onlangs weer in het debat met de Kamer aan bod geweest.

Van de andere, nieuwe door NS bestelde treinen kon in oktober 2003 nog geen melding worden gemaakt. Deze Ansaldo treinen zijn namelijk pas in mei 2004 door NS besteld. In juli 2004 heeft HSA de planning van de levering van die treinen doorgegeven aan het ministerie. Het gaat om de levering van zes treinen voor april 2007 en zes voor eind 2007. Het ministerie heeft de HSA er diverse keren op gewezen dat dit te weinig treinen betrof voor de minimale treindienst die per 1 april 2007 moet worden gereden. Verkeer en Waterstaat heeft namelijk in een contract met HSA vast laten leggen hoeveel treindiensten er minimaal door HSA gereden moeten worden op de hogesnelheidslijn. De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de treinen ligt bij HSA. De HSA heeft meerdere keren laten weten dat zij aan de minimale treindienst zou voldoen. Pas deze zomer werd bekend dat de treinen door Ansaldo niet tijdig geleverd kunnen worden.

Overigens heeft er gisteren een regulier overleg plaatsgevonden tussen de minister en de president-directeur van de NS, de heer Veenman. Hierbij is ook over deze problematiek gesproken. De heer Veenman heeft daarbij aan de minister gemeld iets meer tijd nodig te hebben om de opties te bezien om wel treinen te laten rijden per 1 april 2007. De minister heeft daarmee ingestemd. Voorwaarde is wel dat er uitsluitsel is voor 9 november 2005. Dan wordt het debat in de Tweede Kamer over deze materie hervat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat