AEAT meet ruwslijpen van het spoor

Utrecht – Inframanagers in Engeland en Zweden hebben goede ervaringen opgedaan met het ruwslijpen van het spoor voor aanvang van de herfst. Franse berichten stellen dat eenmaal slijpen voor de herfst voldoende ruwheid op het spoor aanbrengt om het spoor een herfst lang te ontdoen van adhesieproblemen. Wetenschappelijk is het nog niet aangetoond. AEAT is door ProRail gevraagd om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing.

In het kader van de bestrijding van gladde sporen gaat ProRail komende herfst een proef met ruwslijpen van de spoorstaaf uitvoeren op het dubbelsporige baanvak tussen Nijmegen en Den Bosch.

Op twee locaties van dit baanvak doet AEAT komende weken wekelijks adhesie- en ruwheids-metingen om na de herfst een uitspraak te kunnen doen over:
– Het verloop van de ruwheid van het spoor in de weken na ruwslijpen;
– Het verschil in adhesiecoëfficiënt van het ruw geslepen spoor t.o.v. het niet geslepen spoor;
– De relatie tussen de gemeten ruwheid en de gemeten adhesie op het geslepen en het niet geslepen spoor.

Als de herfst voorbij is, zal er meer duidelijkheid zijn over het succes van het ruwslijpen in de bestrijding van gladde sporen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: AEA Technology Rail BV