Veiligheidsattest uitgereikt aan Nedrail Spoorwegbouw

Den Haag – Op 14 oktober 2005 heeft Unit Manager mr. Pieter Hoekstra van de Inspectie Verkeer en Waterstaat het Veiligheidsattest uitgereikt aan Nedrail Spoorwegbouw Gijsbert van der Laan van Nedrail Spoorwegbouw.

Het attest vloeit voort uit de nieuwe Spoorwegwet. Op basis van een veiligheidsaudit heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat beoordeeld dat Nedrail Spoorwegbouw aan de gestelde eisen van het veiligheidsattest voldoet. Het betreft hier onder meer zaken als risico-inventarisatie- en -evaluatie, taakbeschrijvingen, certificaten en keuringen van medewerkers en afhandeling van calamiteiten.