Bouw Noord/Zuidlijn vordert

Amsterdam – In het tweede kwartaal van 2005 is de bouw van de Noord/Zuidlijn gestaag gevorderd. Dit blijkt uit het tweede kwartaalverslag 2005 dat het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Ook heeft het college een plan naar de raad gestuurd met maatregelen voor de verbetering van de Noord/Zuidlijn-organisatie, naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager.

Mijlpalen
In het tweede kwartaal zijn belangrijke mijlpalen bereikt:

* Op 25 mei zijn de diepwanden van het station Ceintuurbaan voltooid. In totaal werden in de Ferdinand Bolstraat 144 panelen gemaakt, 131 daarvan zijn 46 meter diep. De werkzaamheden in de Ferdinand Bolstraat werden uitgevoerd zonder schade aan de woningen en winkels.
* De productie van de diepwanden van het station Rokin verliep volgens plan.
* De aanbestedingen bij de stations Buikslotermeerplein en Johan van Hasseltweg verliepen zeer gunstig. De geraamde meevaller werd gehaald.
* Tegen goede voorwaarden sloot de gemeente een verzekering voor de omgevingsschade af waardoor het risicoprofiel van het Noord/Zuidlijnproject aanzienlijk verbeterde.

Planning
Begin 2006 komt er een herziene planning van de bouw. Daarin is te zien of de uiteindelijke opleveringsdatum van de metrolijn al dan niet met vertraging zal gebeuren. Dit is vooral afhankelijk van de voortgang van de bouw onder het Centraal Station. De gemeente onderhandelt op dit moment met de aannemers over een zo efficiënt mogelijke aanpak van de bouw onder het Centraal Station. Het resultaat van deze onderhandelingen zal worden verwerkt in de herziene planning.

Versterking management
Het plan ‘Versterking Management Noord/Zuidlijn’ is een uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager, die in juni 2005 werden gepresenteerd. De commissie oordeelde positief over de huidige organisatie, maar zag ook mogelijkheden voor verbetering. Het plan geeft onder andere met concrete maatregelen aan hoe het risicomanagement en de bewaking van de kosten kunnen worden verbeterd.

Het plan Versterking Management Noord/Zuidlijn is op woensdag 12 oktober besproken in de Commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur. Het tweede kwartaalverslag Noord/Zuidlijn 2005 komt op woensdag 9 november aan de orde in de commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectorganisatie Noord/Zuidlijn