Handtekeningen voor spoortunnel Delft

Den Haag – De ministers Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en Sybilla Dekker van Volkhuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hebben vandaag de overeenkomst ondertekend met de gemeente Delft waarin afspraken over de financiering voor de spoortunnel in deze stad zijn gemaakt.

Peijs investeert 269 miljoen euro in het project en Dekker legt 75 miljoen euro bij. Minister Peijs gaf de aanwezigen verder een toelichting op de 300 miljoen euro die ze heeft vrijgemaakt in de periode tot 2020 om andere steden te stimuleren soortgelijke ‘spoordoorsnijdingen’ aan te pakken.

De provincie, het stadsgewest, de gemeente, en opbrengsten uit kantoren en woningen zorgen voor de overige 165 miljoen euro die het project Spoortunnel Delft kost. Het project bestaat behalve uit de spoortunnel uit een nieuw station en stadskantoor, 1.500 woningen en enkele kantoren, een stadspark, fietsvoorzieningen, parkeerfaciliteiten en toegangswegen. De bouw moet in 2008 beginnen en in 2011 kunnen dan de eerste treinen door de tunnel en is het nieuwe station gereed. Het hele project Spoorzone Delft is in 2019 klaar.

Met de 75 miljoen euro draagt minister Dekker van VROM financieel bij om ook in het stationsgebied in Delft een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te realiseren. De VROM-middelen komen in Delft vooral ten goede aan de lange tunnel, het stadspark en de ondergrondse fietsenstalling. De bijdrage van Verkeer en Waterstaat gaat naar de spoorinfrastructuur: de spoortunnel en het nieuwe station.

Minister Peijs heeft een bedrag van 300 miljoen euro gereserveerd om gemeenten te helpen die ‘à la Delft’ problemen ondervinden met veiligheid, verkeers- en geluidsoverlast en ruimtelijke ontwikkeling doordat een spoorlijn dwars door hun woonkern loopt. De minister van Verkeer en Waterstaat riep in haar speech de 21e eeuw uit tot de eeuw van de binnenstad. Zij noemde de spoorlijn ‘de Delftse variant op de Berlijnse muur die de binnenstad op een rigoureuze manier in tweeën hakte’.

VROM en Verkeer en Waterstaat maken samen een inventarisatie van plaatsen waar deze problematiek speelt. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn de reikwijdte en aard van het probleem, milieu en luchtkwaliteit, de capaciteit van het spoor en de kosten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat