Veel aandacht voor meepraten Zuiderzeelijn

Den Haag РOp de brief die vijftienduizend huishoudens begin september 2005 hebben ontvangen is flink gereageerd. De discussiebijeenkomsten over nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn die begin oktober 2005 plaatsvinden, zitten daarmee meer dan vol. Aanmelden voor de discussiebijeenkomsten kon tot 17 september 2005. Uit de ruime hoeveelheid aanmelders zijn de daadwerkelijke deelnemers aan de bijeenkomsten geselecteerd. Het aanmelden voor de enqu̻te op internet blijft mogelijk tot aan de start ervan op 30 oktober 2005.

Achtergrond
Vijftienduizend huishoudens in de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland ontvingen begin september 2005 per brief het verzoek mee te doen aan de nut en noodzaakdiscussie over een Zuiderzeelijn. De ontvangers van de uitnodiging konden zich opgeven voor een discussiebijeenkomst of voor deelname aan een representatieve enquête op internet. De uitkomsten van zowel de discussiebijeenkomsten als de enquête op internet dragen bij aan de nut en noodzaakdiscussie over de Zuiderzeelijn en worden beschikbaar gesteld aan de verantwoordelijke bestuurders.

Discussiegroepen
Per provincie wordt een discussiegroep samengesteld van 24 personen. Die komen op avonden in oktober 2005 bij elkaar om te praten over nut en noodzaak van een snelle openbaar vervoersverbinding tussen Schiphol en Groningen en de kansen die dat biedt om problemen in de regio’s op te lossen.

Enquête op internet
Naar aanleiding van de uitkomsten van de discussies vindt van 30 oktober tot en met 14 november 2005 een representatieve enquête op internet plaats. Daaraan kunnen 1600 personen deelnemen die zich naar aanleiding van de schriftelijke uitnodiging van begin september 2005 daarvoor hebben aangemeld. Aanmelden voor deelname aan deze enquête kan nog tot eind oktober 2005 via www.zuiderzeelijn.nl

Meer meningen
Wie geen uitnodiging ontvangen heeft voor de discussiebijeenkomsten of de enquête op internet maar wel graag over de Zuiderzeelijn wil meepraten, kan deelnemen aan de beeldvormende enquête op internet. Deze wordt gelijktijdig met de representatieve enquête via internet toegankelijk gemaakt. De uitkomsten van deze enquête maken geen deel uit van het representatieve deel van de enquête, maar dragen wel bij aan het beeld van wat inwoners belangrijk vinden en denken van nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn. Van 30 oktober tot en met 14 november 2005 staat op deze website de beeldvormende enquête voor iedereen open. Op 15 november 2005 sluit de enquête, net als de representatieve enquête.

Aanmelden
De aanmelding voor de representatieve enquête loopt via deze internetsite naar een internetpagina van I&O Research, één van de onafhankelijke bureaus die de nut en noodzaakdiscussie begeleid. De selectie voor zowel de bijeenkomsten als de enquête vindt plaats op grond van de aanmeldingsgegevens en is gericht op het verkrijgen van een representatieve afspiegeling van de inwoners per provincie.

Code
Ontvangers van de uitnodigingsbrief hebben een code ontvangen. Daarmee hebben zij toegang tot een afgeschermd deel van de website. Daar kan men zich aanmelden voor deelname aan de enquête op internet die vanaf 30 oktober 2005 gaat plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn