17e Voortgangsrapport HSL naar Tweede Kamer

Vrijdag 23 september 2005 heeft minister Karla Peijs het 17e Voortgangsrapport over de HSL-Zuid naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit haar aanbiedingsbrief, waarin zij tevens ingaat op een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich tussen het einde van de verslagperiode en nu hebben voorgedaan, volgen hieronder enkele hoofdpunten.

Tweede Kamer
Het rapport behandelt de verslagperiode van 1 januari tot en met 30 juni 2005. In de brief wordt onder andere gemeld dat in de verslagperiode het beroep dat voor de HSL-Zuid nog moet worden gedaan op de risicoreservering met 202 miljoen Euro is gedaald.
Verder wordt aandacht geschonken aan het feit dat extra geld nodig is om de gevolgen van de verlate afbouw van de tunnelgebouwen van de boortunnel op de planning van de bouw- en testfase van Infraspeed te beperken. Er zijn inloopmaatregelen met Infraspeed afgesproken die de vertraging tot 2 maanden beperken. De versnellingsmaatregelen kosten 6 tot 8 miljoen Euro en dit bedrag is opgenomen in de risicoreservering.

De aanbiedingsbrief VGR 17 en de voortgangsrapportage vindt u op de website van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: HSL-Zuid