Brief roept op tot discussie Zuiderzeelijn

Den Haag РVijftienduizend huishoudens in de provincies Groningen, Frysl̢n, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland hebben begin september per brief het verzoek gekregen mee te doen aan de nut en noodzaakdiscussie over een Zuiderzeelijn. De ontvangers van de uitnodiging kunnen zich opgeven voor een discussiebijeenkomst of voor deelname aan een representatieve enqu̻te op internet. De uitkomsten van zowel de discussiebijeenkomsten als de enqu̻te op internet dragen bij aan de nut en noodzaakdiscussie over de Zuiderzeelijn en worden beschikbaar gesteld aan de verantwoordelijke bestuurders.

Discussiegroepen
Per provincie wordt een discussiegroep samengesteld van 24 personen. Die komen op avonden in oktober bij elkaar om te praten over nut en noodzaak van een snelle openbaar vervoersverbinding tussen Schiphol en Groningen en de kansen die dat biedt om problemen in de regio’s op te lossen.

Enquête op internet
Naar aanleiding van de uitkomsten van de discussies vindt van 30 oktober tot en met 14 november 2005 een representatieve enquête op internet plaats. Daaraan kunnen 1600 personen deelnemen die zich naar aanleiding van de schriftelijke uitnodiging daarvoor aangemeld hebben.

Meer meningen
Wie geen uitnodiging ontvangen heeft voor de discussiebijeenkomsten of de enquête op internet maar wel graag over de Zuiderzeelijn wil meepraten, kan deelnemen aan de beeldvormende enquête op internet. Deze wordt gelijktijdig met de representatieve enquête via internet toegankelijk gemaakt. De uitkomsten van deze enquête maken geen deel uit van het representatieve deel van de enquête, maar dragen wel bij aan het beeld van wat inwoners belangrijk vinden en denken van nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn. Van 30 oktober tot en met 14 november 2005 staat op deze website de beeldvormende enquête voor iedereen open. Op 15 november sluit de enquête, net als de representatieve enquête.

Aanmelden
De aanmelding voor de bijeenkomsten en de representatieve enquête loopt via deze internetsite naar een intenetpagina van I&O Research, één van de onafhankelijke bureaus die de nut en noodzaakdiscussie begeleid. De selectie voor zowel de bijeenkomsten als de enquête vindt plaats op grond van de aanmeldingsgegevens en is gericht op het verkrijgen van een representatieve afspiegeling van de inwoners per provincie.

Code
Ontvangers van de uitnodigingsbrief hebben een code ontvangen. Daarmee hebben zij toegang tot een afgeschermd deel van de website. Daar kan men zich aanmelden voor deelname aan de discussiebijeenkomsten of de enquête op internet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn