IVW: verband tussen ontsporingen Amsterdam

Den Haag – Er is een verband tussen de ontsporing op 6 en 10 juni 2005 van goederentreinen ten westen van station Amsterdam Centraal. Dat is een van de conclusies naar aanleiding van twee onderzoeken die de Inspectie Verkeer en Waterstaat vandaag heeft gepubliceerd.

De eerste ontsporing hield verband met het losraken van een wielband bij een van de ontspoorde wagens. De inspectie heeft daarom kort na de ontsporing de eigenaar van de wagen, voestalpine Railpro, opgedragen alle identieke wagens op vergelijkbare gebreken te onderzoeken. De vervoerder Railion is verder opgedragen extra aandacht te besteden aan de technische controle die verplicht moet plaatsvinden voor vertrek van een goederentrein.

Hoofdoorzaak van de tweede ontsporing is de onjuiste stand van een wissel. Deze wisselstoring kon niet worden waargenomen door de treindienstleider, omdat onopgemerkt nog een deel van de wisselbeveiliging was uitgeschakeld. Deze ongewenste situatie was achtergebleven na de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de eerste ontsporing. Infrabeheerder ProRail en zijn aannemer Strukton maakten door een werkfout deze uitschakeling niet tijdig ongedaan. De inspectie heeft ProRail en Strukton dringend verzocht om voor herstelwerkzaamheden na een ongeval betere werkafspraken te maken.

De derde ontsporing van een reizigerstrein op 15 augustus 2005 is nog in onderzoek. Medio oktober verschijnt 2005 de rapportage van de inspectie.

Tegen de achtergrond van drie achtereenvolgende ontsporingen op hetzelfde emplacement acht de inspectie het wenselijk dat Prorail het ontwerp van de infrastructuur aan de westzijde van Amsterdam opnieuw beoordeelt. Verder zal de inspectie via gerichte inspecties de algehele staat en wijze van onderhoud van deze infrastructuur over een heel jaar in de gaten houden en beoordelen. Deze aanvullende onderzoeken staan los van de in de rapporten vastgestelde directe en achterliggende oorzaken.

U kunt het rapport ontsporing Amsterdam ballasttrein 6 juni 2005 en het rapport ontsporing Amsterdam kolentrein 10 juni 2005 bekijken op www.ivw.nl