Holland Railconsult test systemen Betuweroute

Utrecht – Holland Railconsult heeft opdracht gekregen om de technische systemen van de Betuweroute te testen voorafgaand aan de ingebruikname van de goederenlijn in 2007. Uit deze zogenaamde systeemintegratietesten moet blijken dat de spoorlijn voldoet aan de eisen van het ministerie van V&W. Daarnaast moet vastgesteld worden dat alle systemen goed en veilig samenwerken. Het contract voor deze systeemintegratietesten is op donderdag 1 september 2005 getekend tussen de Projectorganisatie Betuweroute en adviesbureau Holland Railconsult. Het project loopt van september 2005 tot en met maart 2007.

Een spoorlijn bestaat uit een aantal samenhangende systemen zoals beveiliging, beheersing, communicatie, bovenleiding, tractievoeding en tunneltechnische installaties. Deze systemen zijn afkomstig van diverse leveranciers maar moeten feilloos samenwerken. De Betuweroute is bovendien uitgerust met een aantal voor Nederland nieuwe systemen. Zo werkt de tractievoeding op 25.000 volt wisselspanning terwijl ‘gewone’ treinen rijden op 1.500 volt gelijkspanning. Voor de beveiliging wordt de goederenlijn uitgerust met de nieuwe Europese standaard voor treinbeveiliging, ERTMS (European Rail Traffic Management System). Al deze systemen kunnen elkaar beïnvloeden en moeten foutloos geïntegreerd zijn voor een veilig gebruik van de Betuweroute. Holland Railconsult is verantwoordelijk voor zowel de testplannen als de uitvoering van de systeemintegratietesten. De systeemintegratietesten worden uitgevoerd op het tracé Havenspoorlijn (Maasvlakte – Barendrecht) en het A15-tracé (Kijfhoek – Zevenaar). Beide tracés vormen samen de Betuweroute.

Profiel Holland Railconsult
Holland Railconsult is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor
capaciteits-, veiligheids- en milieu- en inpassingsvraagstukken voor een van de drukst bereden spoorwegnetten ter wereld. Vanuit dit perspectief worden klanten bediend in binnen- en buitenland met advies, innovatieve ontwerpen en de realisatie van projecten op het gebied van rail en niet-railgebonden systemen. In 2004 realiseerde Holland Railconsult met 1.300 medewerkers een omzet van 134 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Holland Railconsult BV