OTB HSL-Zuid aanvulling VI ter inzage

Zoetrmeer РVan 18 augustus tot en met 28 september 2005 ligt het Ontwerp-Trac̩besluit HSL-Zuid aanvulling VI ter inzage bij onder andere Stadskantoor Breda en Informatiecentrum HSL-A16. Dit Ontwerp-Trac̩besluit betreft de fiets- voetgangersverbinding bij station Breda-Prinsenbeek.

Het Ontwerp-Tracébesluit ligt ter inzage bij Stadskantoor Breda, Informatiecentrum HSL-A16, Openbare bibliotheek Breda, bibliotheek van het provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch, bibliotheek van Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch en de bibliotheken van de ministeries van V&W en van VROM, beide in Den Haag.

Mondeling kunnen zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit ook kenbaar gemaakt worden op een openbare hoorzitting. Het verzoek hiertoe dient vóór 9 september 2005 schriftelijk ingediend te zijn.

In het Tracébesluit HSL-Zuid is deze fiets- voetgangersverbinding voorzien als een viaduct, dat bereikbaar is via een toerit vanaf de Beeksestraat aan de westzijde van de infrastructuurbundel en een toerit vanaf de Westerhagelaan aan de oostzijde van de infrastructuurbundel. Dit ontwerp bleek op bezwaren te stuiten en vormde aanleiding om na te gaan of een optimalisering van het ontwerp voor de fiets- voetgangersverbinding mogelijk zou zijn. Deze optimalisering heeft geresulteerd in de voorliggende ambtshalve wijziging van het Tracébesluit HSL-Zuid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectorganisatie HSL-Zuid