ROVER: Amsterdam niet langer veilig spoorknooppunt

Amersfoort – De ontsporing van een reizigerstrein even ten westen van Amsterdam Centraal is het zesde ernstige incident in de categorie botsingen en ontsporingen op dit knooppunt in vijf jaar tijd, en het derde in 2005. Er moet met de grootst mogelijke spoed volledige duidelijkheid komen over wat er mis is met de veilige afwikkeling van het treinverkeer, in het bijzonder rond Amsterdam Centraal. De verklaring kan niet worden gezocht in de drukte van het treinverkeer: andere landen kennen aanmerkelijk drukkere knooppunten, zonder de aantallen ernstige botsingen en ontsporingen van Amsterdam. Nederland lijkt zijn internationale toppositie m.b.t. de veiligheid van het treinverkeer te zijn kwijtgeraakt. ROVER is ontevreden over het improvisatietalent en de informatie voor reizigers rond verstoringen zoals die van vandaag.

Reizigersvereniging ROVER constateert dat zich de afgelopen vijf jaar minimaal zes ernstige incidenten nabij Amsterdam Centraal hebben voorgedaan. Twee grote botsingen tussen goederen- en lege personentreinen aan de oostzijde, een aanrijding tussen twee personentreinen aan de oostzijde waarbij tientallen gewonden vielen, twee ontspoorde goederentreinen aan de westkant die tot dagenlange stremmingen leidden en vandaag een ontspoorde reizigerstrein, waarbij wonder boven wonder geen gewonden vielen.

ROVER vindt dat ook vandaag de spoorsector onvoldoende improvisatietalent aan de dag legt bij het zo goed mogelijk op gang houden van het treinverkeer. Zo is ROVER van mening dat er best treinen kunnen rijden tussen Den Helder en Sloterdijk, Enkhuizen en Sloterdijk en Haarlem en Sloterdijk. Het is ROVER niet gelukt om opheldering te krijgen over de vraag waarom dit niet is gebeurd. Sloterdijk biedt redelijke OV-verbindingen met de rest van Amsterdam, en kan dus als alternatief dienen voor reizigers die anders naar het Centraal Station zouden gaan. Daarbij komt dat voor het gemak de sneltreindienst Amsterdam C – Den Haag C (serie 2600) over het hele traject uit de dienst werd genomen (dus ook tussen Leiden C en Den Haag C). Dit betekent dat Schiphol van uit de richting Leiden slechts beperkt bereikbaar is, terwijl dat ver buiten het gebied ligt waar de spanning van de bovenleiding is gehaald.

Ook vragen aan ProRail of de aanzienlijke schade aan de bovenleiding voor het begin van Sail zal zijn hersteld, krijgt ROVER niet beantwoord. Dit doet het ergste vrezen.

Bij ROVER zijn vandaag veel klachten binnen gekomen over de gebrekkige reisinformatie. Met name deze gebrekkige informatie is aanleiding voor ROVER om een zwartboek te gaan samenstellen over de reisinformatie in de regio Amsterdam.

Het aantal langdurige ongeplande stremmingen is voor ROVER aanleiding om de onbevredigende aansprakelijkheidsvrijwaring van OV-bedrijven opnieuw ter discussie te stellen. De OV-gebruiker is in Nederland de enige consument die geen gevolgschade mag claimen bij zijn leverancier van een product of dienst. De onbetrouwbaarheid van het spoorvervoer is aanleiding om herziening van deze uitzonderingsbepaling te gaan bepleiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER