7,2 miljoen voor Maasterras Dordrecht

Den Haag – Minister Dekker (VROM) heeft op 22 juni 2005 laten weten 7,2 miljoen euro te betalen aan het Maasterras in Dordrecht. Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Met onder meer dit geld komt er een nieuwe verkeersafwikkeling die de milieuhinder vermindert en het risico op ongelukken voor omwonenden doet afnemen. Daarnaast helpt de minister hiermee groene terrassen met waterpartijen financieren.

De zone rond het spoor tussen Zwijndrecht en Dordrecht heeft de potentie om uit te groeien tot een strategisch knooppunt. Het project Ontwikkel(de) Spoorzone Dordrecht bestaat uit verschillende deelprojecten: Centrum Zwijndrecht, Herontwikkeling Spoorzone (Maasterras, plan Khandekar), Stationsomgeving Dordrecht, Dordwijck (inclusief ondertunneling Laan der Verenigde Naties) en Bedrijvenpark Amstelwijck. Dordrecht en Zwijndrecht kiezen voor een integrale ontwikkelingsstrategie waarbij zij verkeer, bedrijventerreinen, voorzieningen, wonen en groen in samenhang bekijken.

Het deelproject Maasterras in Dordrecht biedt door herinrichting ruimte voor woningen, kantoren, bedrijven en detailhandel. Daarbij ligt de nadruk op flexibiliteit: de onderlinge verhouding kan naderhand variëren. Door de aanleg van terrassen kunnen auto’s onder het nieuwe maaiveld worden gestald, waardoor ongeveer 60% van het oppervlak ingericht kan worden als groen en water. Door de stadsbrug aan de Dordtse kant een nieuwe oprit te geven, wordt veel ruimte bespaard en ontstaat een logische routing tussen de centra van Dordrecht en Zwijndrecht. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat de totale kosten voor het Maasterras, althans het Dordtse gedeelte, 88 miljoen euro bedragen.
Ruimtelijke Kwaliteit

Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget.

Zie ook Dossier BIRK: www.vrom.nl/birk

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM