Nathalie de Vries nieuwe Spoorbouwmeester

Utrecht – De directies van ProRail en NS hebben Nathalie de Vries benoemd tot Spoorbouwmeester met ingang van 1 augustus 2005. Ir Nathalie de Vries (1965) is partner in het spraakmakende architectenbureau MVRDV, ontwerpers van onder andere de Villa VPRO, het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling van Hannover en het Amsterdamse Lloyd Hotel. Met experimentele onderzoeksprojecten en in het oog springende architectuur werd MVRDV een begrip in Nederland en ver daarbuiten. Nathalie geeft gastcollege’s aan diverse universiteiten en was van 2002 tot 2004 professor aan de Technische Universiteit van Berlijn. Zij heeft zitting in vakjury’s en was 6 jaar bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De Spoorbouwmeester adviseert ProRail en NS over stedenbouw en architectuur en geeft richting aan het Spoorbeeld: de herkenbare inrichting van de stations in Nederland. Ook op het gebied van grafische en industriële vormgeving in de spoorsector heeft zij een belangrijke rol. Vergelijkbaar met de Rijksbouwmeester wordt de positie van Spoorbouwmeester ingevuld door een architect die met beide benen in de beroepspraktijk staat, in deeltijd voor een periode van vier jaar.

Nathalie de Vries volgt Rob Steenhuis op die de functie van Spoorbouwmeester sinds 2000 vervulde. Ir Rob Steenhuis zal toetreden als directeur bij Arcadis Architecten in Amersfoort.

Nathalie de Vries: “Veel stations in Nederland veranderen op dit moment van gedaante, sommige gaan deel uit maken van grote stedelijke knooppunten, anderen worden gereduceerd tot een luifel, een kaartautomaat en service-op-afstand. Wat blijft zijn de reizigers die veilig en aangenaam willen reizen, daarbij geholpen door de kwaliteit van de ruimten en producten rondom het spoor.
Rob Steenhuis: “De directies van NS en ProRail hebben door de benoeming van de nieuwe Spoorbouwmeester grote steun uitgesproken voor het Spoorbeeld. Ik ben daar erg trots op”.
Bert Klerk, voorzitter Raad van Bestuur ProRail: “NS en ProRail willen meer eenheid en overzichtelijkheid in het stationsbeeld. De Spoorbouwmeester geeft het Spoorbeeld vorm. Dat is geen keurslijf, maar wel kaderstellend en richtinggevend. Rob heeft hier een sterke impuls aan gegeven”.
Bert Meerstadt, directeur NS: “Het spoor heeft een lange historie van sterke publieke ontwerpen en goed design. Nathalie is als Spoorbouwmeester in een unieke positie om in de nationale sleutelprojec-ten hier weer vernieuwende inhoud aan te geven”.

ProRail
Het Nederlandse spoorwegnet is in handen van ProRail. ProRail streeft voor de vervoerders van reizigers en goederen naar een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het Nederlandse spoornet. ProRail voert in hoofdzaak de volgende activiteiten uit:
• Aanleg en onderhoud van het Nederlandse spoor;
• Verkeersleiding van het treinverkeer over het spoor en bijsturing bij verstoringen;
• Capaciteitsmanagement: het toedelen van de beschikbare capaciteit op het spoor aan de vervoerders.
ProRail is een organisatie die vanuit een publieke taak en verantwoordelijkheid opereert ten dienste van de vervoerders op het spoorwegnet. De Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 387 stations. Bij het bedrijf werken bijna 25.000 mensen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen