Trendanalyse 2004 geeft inzicht veiligheid spoor

Den Haag – Dinsdag 17 mei 2005 is het rapport ‘Trendanalyse 2004, Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is opgesteld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en geeft inzicht in de staat van veiligheid op het Nederlandse spoor.

De Trendanalyse is een belangrijk evaluatie-instrument van het gevoerde railveiligheidsbeleid. De Inspectie Verkeer en Waterstaat biedt in dit rapport een overzicht van de in 2004 opgetreden ongevallen met letsel en van indicatoren voor ernstige ongevallen. Alle in 2004 gesignaleerde trends zijn inmiddels voorzien van toegesneden beleid per thema.

De belangrijkste punten uit de Trendanalyse 2004 zijn:
– Afgelopen 10 jaar zijn geen reizigers omgekomen bij botsingen of ontsporingen;
– Het aantal roodseinpassages (STS-en) is wederom gestegen;
– Het risico voor baanwerkers en rangeerders bevindt zich structureel boven de streefwaarde;
– Het aantal doden op overwegen is verder gedaald;
– De dalende trend in het aantal suïcides zet zich voort;
– 2004 kenmerkte zich door een reeks van incidenten waarbij treinen tegen diverse voorwerpen zijn gereden;
– De indicatoren voor infrastructuurdefecten vanuit de Europese Veiligheidsrichtlijn zijn nog niet uitgewerkt.

Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat de inspectie met een Trendanalyse komt. U kunt deze rapporten inzien op de website van IVW