Kamervragen dienstregeling 2007, ambities spoorvervoer

Den Haag – Op 11 april 2005 beantwoordde staatssecretaris Schultz van Haegen van V&W de vragen van de kamerleden Van Hijum en Buijs en van het lid Gerkens ten aanzien van de dienstregeling 2007 en de ambities van het spoorvervoer.

De vragen betreffen alle de dienstregeling 2007 in relatie tot enerzijds de ambities in de Nota Mobiliteit en anderzijds de openstelling van de HSL-Zuid. Alvorens inhoudelijk in te gaan op de vragen, geeft mevrouw Schultz van Haegen eerst in samenhang een algemene toelichting.

U vindt de volledige kamerbrief hier