Concept Netverklaring 2006 gereed

Utrecht – De concept Netverklaring 2006 is gereed en aangeboden aan belanghebbenden zoals de spoorwegondernemingen. Zij kunnen ons tot en met 29 april 2005 laten weten welke op- of aanmerkingen zij hebben. De reacties worden gebruikt om tot een definitieve Netverklaring 2006 te komen. Deze definitieve Netverklaring komt enige weken later uit.

De Netverklaring 2006 is de eerste die volledig gebaseerd is op de nieuwe Spoorwegwet en de Beheerconcessie. Er staan daarom veel nieuw opgestelde regelingen in: capaciteitsverdeling, gebruiksvergoedingen, aansprakelijkheden, de regelingen met betrekking tot de kwaliteit van de infrastructuur en het prestatieniveau van ProRail.

De Netverklaring is een jaarlijks document dat beschouwd kan worden als de prospectus van onze dienstverlening aan spoorwegondernemingen. De Netverklaring beschrijft de spoorweginfrastructuur, de capaciteitsverdelingsprocedures en de gebruiksvergoedingen.
Ook geeft de Netverklaring een voorbeeld van de tussen ProRail en spoorwegondernemingen te sluiten Toegangsovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

Belanghebbenden die geen concept Netverklaring 2006 hebben ontvangen, kunnen deze opvragen via netverklaring@prorail.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail