GS leggen OV-visie Limburg voor aan PS

Maastricht РGedeputeerde Staten hebben de Openbaar Vervoervisie voor Limburg opgesteld en gaan de visie voorleggen aan Provinciale Staten. In de visie stelt GS voor om de spoorlijnen Nijmegen-Roermond en Kerkrade-Maastricht over te nemen van het Rijk en in 2005 te starten met de Europese aanbesteding van het openbaar vervoer. Uitgangspunt hierbij is dat de aansturing van het openbaar vervoer in Limburg in ̩̩n hand komt te liggen. Hierdoor is een optimale afstemming tussen trein, bus en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) mogelijk.

De overname van de exploitatie van de twee nu niet rendabele spoorlijnen en het starten van de aanbestedingsprocedure in 2005 maken onderdeel uit van het uitvoeren van de Openbaar Vervoervisie “ met de sprekende titel “van-drie-naar-één”. Deze visie houdt in:
Рoptimale afstemming tussen trein, bus en CVV: aansturing in ̩̩n hand;
– van aanbodgericht Openbaar Vervoer naar meer vraaggericht Openbaar Vervoer: de reiziger centraal;
– bevorderen van maatschappelijke participatie: provinciedekkend openbaar vervoer;
– openbaar vervoer zonder grenzen: aansluiting op nationale en internationale knooppunten.

Dit betekent dat door integratie van vervoermodaliteiten optimalisatie plaats vindt in het aanbod van openbaar vervoer aan de reiziger. Dus beter inspelen op zowel de collectieve vraag als de individuele wens van de reiziger. Hierdoor kan de reiziger kiezen uit een breed scala van vervoersdiensten tegen verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus. Anderzijds kan de vervoerder openbaar vervoer aanbieden dat betaalbaar is en van goede kwaliteit, rekening houdend met vervoersnetwerken en frequenties die passen bij het aantal gebruikers.

In de nadere uitwerking en uitvoering van het beleid wordt uitgegaan van maximaal twee concessies, te weten Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Betaalbaarheid en een hoog kwaliteitsniveau zijn twee belangrijke speerpunten in de Openbaar Vervoervisie van de Provincie. Vandaar dat in de concessieverlening een financieringsmodel is opgenomen dat de vervoerder prikkelt om hun product te verbeteren en aan te laten sluiten op de wensen en de behoeften van de reiziger.

Het College van Gedeputeerde Staten leggen de Openbaar Vervoervisie voor vaststelling op 8 april 2005 voor aan Provinciale Staten. Naar verwachting gaat de visie “van-drie-naar-één” uiterlijk in januari 2007 van start.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

GS leggen OV-visie Limburg voor aan PS | Infrasite

GS leggen OV-visie Limburg voor aan PS

Maastricht РGedeputeerde Staten hebben de Openbaar Vervoervisie voor Limburg opgesteld en gaan de visie voorleggen aan Provinciale Staten. In de visie stelt GS voor om de spoorlijnen Nijmegen-Roermond en Kerkrade-Maastricht over te nemen van het Rijk en in 2005 te starten met de Europese aanbesteding van het openbaar vervoer. Uitgangspunt hierbij is dat de aansturing van het openbaar vervoer in Limburg in ̩̩n hand komt te liggen. Hierdoor is een optimale afstemming tussen trein, bus en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) mogelijk.

De overname van de exploitatie van de twee nu niet rendabele spoorlijnen en het starten van de aanbestedingsprocedure in 2005 maken onderdeel uit van het uitvoeren van de Openbaar Vervoervisie “ met de sprekende titel “van-drie-naar-één”. Deze visie houdt in:
Рoptimale afstemming tussen trein, bus en CVV: aansturing in ̩̩n hand;
– van aanbodgericht Openbaar Vervoer naar meer vraaggericht Openbaar Vervoer: de reiziger centraal;
– bevorderen van maatschappelijke participatie: provinciedekkend openbaar vervoer;
– openbaar vervoer zonder grenzen: aansluiting op nationale en internationale knooppunten.

Dit betekent dat door integratie van vervoermodaliteiten optimalisatie plaats vindt in het aanbod van openbaar vervoer aan de reiziger. Dus beter inspelen op zowel de collectieve vraag als de individuele wens van de reiziger. Hierdoor kan de reiziger kiezen uit een breed scala van vervoersdiensten tegen verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus. Anderzijds kan de vervoerder openbaar vervoer aanbieden dat betaalbaar is en van goede kwaliteit, rekening houdend met vervoersnetwerken en frequenties die passen bij het aantal gebruikers.

In de nadere uitwerking en uitvoering van het beleid wordt uitgegaan van maximaal twee concessies, te weten Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Betaalbaarheid en een hoog kwaliteitsniveau zijn twee belangrijke speerpunten in de Openbaar Vervoervisie van de Provincie. Vandaar dat in de concessieverlening een financieringsmodel is opgenomen dat de vervoerder prikkelt om hun product te verbeteren en aan te laten sluiten op de wensen en de behoeften van de reiziger.

Het College van Gedeputeerde Staten leggen de Openbaar Vervoervisie voor vaststelling op 8 april 2005 voor aan Provinciale Staten. Naar verwachting gaat de visie “van-drie-naar-één” uiterlijk in januari 2007 van start.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg