Hogesnelheidstrein Thalys in Maastricht

Maastricht – 4 maart 2005 – “Een geweldige impuls voor Maastricht en de regio”, zo noemt Burgemeester Gerd Leers van de gemeente Maastricht de komst van de hogesnelheidstrein Thalys naar zijn stad. De Stichting Internationale Ronde Tafel 179 Maastricht heeft het mogelijk gemaakt dat deze trein op vrijdag 4 maart 2005 voor het eerst de Limburgse hoofdstad aandoet. En als het aan de gemeente Maastricht ligt zal dit vaker gaan gebeuren.

De gemeente Maastricht onderzoekt momenteel in het kader van het Europees samenwerkingsproject HST Connect of het mogelijk is een goede aansluiting te realiseren op het netwerk van hogesnelheidslijnen in Luik. Leers heeft op 4 maart 2005 de eerste voorlopige resultaten van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de bureaus R&M Matrix, E’til en Witteveen & Bos bekendgemaakt. In het kader van het onderzoek zijn ruim 6000 mensen benaderd, en meer dan 3000 van hen hebben gereageerd. Dit geeft aan dat er een grote interesse bestaat voor dit onderwerp; er lijkt een goed potentieel aan reizigers te zijn voor een goede verbinding met Luik, Brussel en verdere bestemmingen zoals Parijs en Londen. Eind april zullen de definitieve resultaten van het marktonderzoek worden gepubliceerd.

Algemene informatie project HST Connect
Het project HST Connect Maastricht-Luik heeft tot doel een rechtstreekse aansluiting tot stand te brengen tussen Maastricht/Limburg en het HST-net in Luik. Hierdoor zal de ruimtelijke samenhang worden vergroot – in de zin van betere duurzame transportmogelijkheden – en zal de reistijd aanzienlijk worden verkort. Bovendien zullen reizigers goedkoper uit zijn omdat zij, behalve een HST-ticket, niet ook nog een duur treinkaartje voor het korte grenstraject zullen hoeven kopen. Op dit moment is het niet mogelijk om een direct Thalys-ticket van Maastricht naar Brussel of Parijs te kopen; de enige mogelijkheid is om een Thalys-ticket via Rotterdam te nemen. Daarom is een van de doelstellingen van het project om het mogelijk te maken eenvoudig via internet een ticket van Maastricht naar Brussel, Parijs of Londen te kopen. Verder is de prijs voor een kaartje van Maastricht naar Luik momenteel hoger omdat reizigers een toeslag betalen voor het grensoverschrijdende traject. Een tweede belangrijke doelstelling van het project HST Connect Maastricht-Luik is dan ook om de kaartjes goedkoper te maken, bijvoorbeeld door Maastricht op te nemen in het vervoersprijzensysteem van de Belgische spoorwegen. Het project zal leiden tot een verdere integratie en verbetering van de transportfuncties van het station Maastricht en de directe omgeving daarvan. Tot slot zal het project een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de herinrichting van de Maastrichtse stationsomgeving waar momenteel reeds aan wordt gewerkt.

De belangrijkste projectinformatie is ook terug te vinden op de Website, www.tgvmaastricht.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht

Hogesnelheidstrein Thalys in Maastricht | Infrasite

Hogesnelheidstrein Thalys in Maastricht

Maastricht – 4 maart 2005 – “Een geweldige impuls voor Maastricht en de regio”, zo noemt Burgemeester Gerd Leers van de gemeente Maastricht de komst van de hogesnelheidstrein Thalys naar zijn stad. De Stichting Internationale Ronde Tafel 179 Maastricht heeft het mogelijk gemaakt dat deze trein op vrijdag 4 maart 2005 voor het eerst de Limburgse hoofdstad aandoet. En als het aan de gemeente Maastricht ligt zal dit vaker gaan gebeuren.

De gemeente Maastricht onderzoekt momenteel in het kader van het Europees samenwerkingsproject HST Connect of het mogelijk is een goede aansluiting te realiseren op het netwerk van hogesnelheidslijnen in Luik. Leers heeft op 4 maart 2005 de eerste voorlopige resultaten van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de bureaus R&M Matrix, E’til en Witteveen & Bos bekendgemaakt. In het kader van het onderzoek zijn ruim 6000 mensen benaderd, en meer dan 3000 van hen hebben gereageerd. Dit geeft aan dat er een grote interesse bestaat voor dit onderwerp; er lijkt een goed potentieel aan reizigers te zijn voor een goede verbinding met Luik, Brussel en verdere bestemmingen zoals Parijs en Londen. Eind april zullen de definitieve resultaten van het marktonderzoek worden gepubliceerd.

Algemene informatie project HST Connect
Het project HST Connect Maastricht-Luik heeft tot doel een rechtstreekse aansluiting tot stand te brengen tussen Maastricht/Limburg en het HST-net in Luik. Hierdoor zal de ruimtelijke samenhang worden vergroot – in de zin van betere duurzame transportmogelijkheden – en zal de reistijd aanzienlijk worden verkort. Bovendien zullen reizigers goedkoper uit zijn omdat zij, behalve een HST-ticket, niet ook nog een duur treinkaartje voor het korte grenstraject zullen hoeven kopen. Op dit moment is het niet mogelijk om een direct Thalys-ticket van Maastricht naar Brussel of Parijs te kopen; de enige mogelijkheid is om een Thalys-ticket via Rotterdam te nemen. Daarom is een van de doelstellingen van het project om het mogelijk te maken eenvoudig via internet een ticket van Maastricht naar Brussel, Parijs of Londen te kopen. Verder is de prijs voor een kaartje van Maastricht naar Luik momenteel hoger omdat reizigers een toeslag betalen voor het grensoverschrijdende traject. Een tweede belangrijke doelstelling van het project HST Connect Maastricht-Luik is dan ook om de kaartjes goedkoper te maken, bijvoorbeeld door Maastricht op te nemen in het vervoersprijzensysteem van de Belgische spoorwegen. Het project zal leiden tot een verdere integratie en verbetering van de transportfuncties van het station Maastricht en de directe omgeving daarvan. Tot slot zal het project een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de herinrichting van de Maastrichtse stationsomgeving waar momenteel reeds aan wordt gewerkt.

De belangrijkste projectinformatie is ook terug te vinden op de Website, www.tgvmaastricht.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht