Scholieren adviseren over Zuiderzeelijn

Den Haag РDe Zuiderzeelijn vormt dit voorjaar ̩̩n van de twee hoofdonderwerpen van het project Scholen voor Duurzaamheid. Dit is een project voor het voortgezet onderwijs in de noordelijke provincies en Flevoland rond het thema duurzaamheid. Jongeren werken aan een actueel maatschappelijk onderwerp en hebben daarbij contact met overheidsinstanties, organisaties en bedrijven.

In 2005 staat de Zuiderzeelijn, samen met het project Regiovisie Groningen-Assen, centraal. Leerlingen van de 20 deelnemende scholen krijgen de opdracht om een eigen ontwerp- of adviesbureau op te richten en zo een advies uit te brengen over reële vraagstukken.

Scholen die met de Zuiderzeelijn aan de slag gaan kunnen kiezen uit diverse onderwerpen. De vraagstukken sluiten aan bij de huidige discussie over de Zuiderzeelijn. Zo wordt de leerlingen gevraagd de vier alternatieven van de Zuiderzeelijn uit te werken in beeldende toekomstscenario’s, waarin bijvoorbeeld fictieve gebruikers in 2025 aan het woord komen. Deze vier scenario’s moeten dan leiden tot een advies aan de Tweede Kamer. Welke criteria zouden zij moeten hanteren voor het maken van een keuze? Een andere vraag draait om de ontwikkelingen in de Franse stad Lille als gevolg van de komst van de TGV. Zouden plaatsen als Heerenveen of Emmeloord met de komst van de Zuiderzeelijn een vergelijkbare toekomst kunnen verwachten, of juist niet?

De jonge adviseurs zullen op 28 april 2005 in het Thialfstadion in Heerenveen hun bevindingen en adviezen presenteren aan de projectorganisatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn

Scholieren adviseren over Zuiderzeelijn | Infrasite

Scholieren adviseren over Zuiderzeelijn

Den Haag РDe Zuiderzeelijn vormt dit voorjaar ̩̩n van de twee hoofdonderwerpen van het project Scholen voor Duurzaamheid. Dit is een project voor het voortgezet onderwijs in de noordelijke provincies en Flevoland rond het thema duurzaamheid. Jongeren werken aan een actueel maatschappelijk onderwerp en hebben daarbij contact met overheidsinstanties, organisaties en bedrijven.

In 2005 staat de Zuiderzeelijn, samen met het project Regiovisie Groningen-Assen, centraal. Leerlingen van de 20 deelnemende scholen krijgen de opdracht om een eigen ontwerp- of adviesbureau op te richten en zo een advies uit te brengen over reële vraagstukken.

Scholen die met de Zuiderzeelijn aan de slag gaan kunnen kiezen uit diverse onderwerpen. De vraagstukken sluiten aan bij de huidige discussie over de Zuiderzeelijn. Zo wordt de leerlingen gevraagd de vier alternatieven van de Zuiderzeelijn uit te werken in beeldende toekomstscenario’s, waarin bijvoorbeeld fictieve gebruikers in 2025 aan het woord komen. Deze vier scenario’s moeten dan leiden tot een advies aan de Tweede Kamer. Welke criteria zouden zij moeten hanteren voor het maken van een keuze? Een andere vraag draait om de ontwikkelingen in de Franse stad Lille als gevolg van de komst van de TGV. Zouden plaatsen als Heerenveen of Emmeloord met de komst van de Zuiderzeelijn een vergelijkbare toekomst kunnen verwachten, of juist niet?

De jonge adviseurs zullen op 28 april 2005 in het Thialfstadion in Heerenveen hun bevindingen en adviezen presenteren aan de projectorganisatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn