NS weerlegt beschuldiging AD

Utrecht – NS weerlegt de beschuldiging van het Algemeen Dagblad van 18 februari 2005 dat het bedrijf cijfers in het Vervoerplan zou hebben gekuist en het vervoerplan door de molen gehaald zou hebben om positiever over te komen. NS heeft er geen enkel belang bij om de Minister of Tweede Kamer een ander beeld dan de werkelijkheid voor te spiegelen.

Om drie redenen zitten er verschillen tussen de versie van het vervoerplan die de Ondernemingsraad in november gekregen heeft en de versie die eind januari naar de Tweede Kamer is gestuurd:
1. De conceptversie bevatte cijfers en vooruitzichten op basis van de inzichten in het najaar van 2004. Voor de definitieve versie zijn de werkelijke cijfers over 2004 gebruikt;
2. Teksten over lange termijn vooruitzichten zijn uiteindelijk in de toelichting bij de Vervoerconcessie opgenomen in plaats van in het Vervoerplan omdat dit laatste plan slechts over één jaar gaat;
3. In het vervoerplan is voor het eerst een categorie ‘ernstige incidenten’ opgenomen. Het onderscheid tussen ‘minder ernstig’ en ‘ernstig’ is pas na het verschijnen van de conceptversie van het vervoerplan definitief bepaald. Daarnaast zijn dubbeltellingen er uitgehaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen