Forse provinciale bijdrage voor Barge Terminal Venlo

Maastricht – Gedeputeerde Staten Limburg hebben besloten een bijdrage van maximaal € 1.820.950,- beschikbaar te stellen aan de gemeente Venlo voor de aanleg van een binnenvaartterminal (bargeterminal Venlo). Tegelijk heeft het College van GS ingestemd met een CERES-bijdrage van eveneens € 1.809.050,-. Provinciale subsidie én CERES-bijdrage samen bedragen bijna € 4 miljoen. Met de aanleg van deze terminal kan de verwachte containergroei in de regio Venlo worden gefaciliteerd. Er ontstaat een trimodaal knooppunt, ontsloten voor weg, water en rail.

De bargeterminal wordt aangelegd op de locatie Ankerkade/Tjalkkade, op het industrieterrein Venlo Trade Port. De aanwezigheid van een grootschalige terminal, gecombineerd met de railterminal en logistieke dienstverleners creëert een ideale uitvalsbasis voor bedrijven. Dit heeft een economische spin-off tot gevolg. Voldoende capaciteit van de terminals op lange termijn is een belangrijk gegeven voor potentiële investeerders in de regio Noord-Limburg. Bovendien zorgt de terminal voor verankering van de metaalelectro en agribusiness.

Belangrijke factoren voor de vestiging van logistieke dienstverleners en hun klanten zijn de aanwezigheid van meerdere vervoersmodaliteiten. De congestie op de Nederlandse wegen neemt alleen maar toe. Ook het spoor wordt al intensief gebruikt. Op de binnenwateren is nog voldoende milieuvriendelijke vervoerscapaciteit beschikbaar. Verladers zijn zich hier terdege van bewust en eisen dan ook een derde modaliteit in Venlo: water.

De bargeterminal is complementair aan de railterminal, omdat met containerschepen meerdere terminals in de Rotterdamse en Antwerpse haven aangedaan kunnen worden terwijl bij de treinshuttle er sprake is van punt-punt vervoer naar één terminal in de Rotterdamse haven. Naast de economische effecten zijn er ook effecten op het gebied van mobiliteit en milieu. Zo hoeven er straks naar verwachting per dag ca. 100 ritten minder gemaakt te worden op de snelwegen naar de mainports.

In 2010 bedraagt volgens prognoses het overslagvolume 40.000 teu (20-voetcontainers). Dit betekent een besparing van ca 4,5 mln. wegkilometers op jaarbasis. Relatief betekent dit een besparing van 77% wegkilometers. Dit leidt tot een energiebesparing van 20,6% ten opzichte van wegvervoer, een CO2 reductie van 36% en een NOX reductie van 25,8%. Ten opzichte van het wegvervoer is er een toename van 16% uitstoot van roet, omdat de scheepsmotoren meer roet uitstoten dan vrachtautomotoren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Forse provinciale bijdrage voor Barge Terminal Venlo | Infrasite

Forse provinciale bijdrage voor Barge Terminal Venlo

Maastricht – Gedeputeerde Staten Limburg hebben besloten een bijdrage van maximaal € 1.820.950,- beschikbaar te stellen aan de gemeente Venlo voor de aanleg van een binnenvaartterminal (bargeterminal Venlo). Tegelijk heeft het College van GS ingestemd met een CERES-bijdrage van eveneens € 1.809.050,-. Provinciale subsidie én CERES-bijdrage samen bedragen bijna € 4 miljoen. Met de aanleg van deze terminal kan de verwachte containergroei in de regio Venlo worden gefaciliteerd. Er ontstaat een trimodaal knooppunt, ontsloten voor weg, water en rail.

De bargeterminal wordt aangelegd op de locatie Ankerkade/Tjalkkade, op het industrieterrein Venlo Trade Port. De aanwezigheid van een grootschalige terminal, gecombineerd met de railterminal en logistieke dienstverleners creëert een ideale uitvalsbasis voor bedrijven. Dit heeft een economische spin-off tot gevolg. Voldoende capaciteit van de terminals op lange termijn is een belangrijk gegeven voor potentiële investeerders in de regio Noord-Limburg. Bovendien zorgt de terminal voor verankering van de metaalelectro en agribusiness.

Belangrijke factoren voor de vestiging van logistieke dienstverleners en hun klanten zijn de aanwezigheid van meerdere vervoersmodaliteiten. De congestie op de Nederlandse wegen neemt alleen maar toe. Ook het spoor wordt al intensief gebruikt. Op de binnenwateren is nog voldoende milieuvriendelijke vervoerscapaciteit beschikbaar. Verladers zijn zich hier terdege van bewust en eisen dan ook een derde modaliteit in Venlo: water.

De bargeterminal is complementair aan de railterminal, omdat met containerschepen meerdere terminals in de Rotterdamse en Antwerpse haven aangedaan kunnen worden terwijl bij de treinshuttle er sprake is van punt-punt vervoer naar één terminal in de Rotterdamse haven. Naast de economische effecten zijn er ook effecten op het gebied van mobiliteit en milieu. Zo hoeven er straks naar verwachting per dag ca. 100 ritten minder gemaakt te worden op de snelwegen naar de mainports.

In 2010 bedraagt volgens prognoses het overslagvolume 40.000 teu (20-voetcontainers). Dit betekent een besparing van ca 4,5 mln. wegkilometers op jaarbasis. Relatief betekent dit een besparing van 77% wegkilometers. Dit leidt tot een energiebesparing van 20,6% ten opzichte van wegvervoer, een CO2 reductie van 36% en een NOX reductie van 25,8%. Ten opzichte van het wegvervoer is er een toename van 16% uitstoot van roet, omdat de scheepsmotoren meer roet uitstoten dan vrachtautomotoren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg