Provincie Limburg participeert in High Speed Train

De Provincie Limburg stelt een bedrag van € 400.000,- beschikbaar voor het Maastrichtse deelproject van High Speed Train Connect (HST). Het provinciebestuur vindt het van vitaal belang om Maastricht, samen met Luik, aan te laten sluiten op het hoofdnet van hogesnelheidstreinen. Het is een duidelijke verbetering van de verbinding Maastricht-Luik. Het versterkt het vestigingsklimaat en de toeristische aantrekkingskracht van de regio. Bovendien biedt het een rechtstreekse verbinding met andere regio’s in Noord-West Europa, wat van belang is voor de realisatie van de Technologische Topregio.

Met de subsidieverlening participeert de Provincie Limburg met de gemeente Maastricht en een aantal partners uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk en Nederland in het project High Speed Train Connect (HST). Dit project heeft tot doel de verbinding van HST-stations met hun directe omgeving te verbeteren. Dat doet zij met investerings- en onderzoeksprojecten. Het deelproject Maastricht zet zich in voor het verbeteren van de spoorverbinding tussen Maastricht en Luik. Het traject Maastricht-Luik is verouderd, de aansluitingen op het nationale netwerk zijn slecht en de reistijd relatief lang. Niet alleen het comfort en de reistijd moeten verbeteren, maar ook de dienstregeling en het materieel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Provincie Limburg participeert in High Speed Train | Infrasite

Provincie Limburg participeert in High Speed Train

De Provincie Limburg stelt een bedrag van € 400.000,- beschikbaar voor het Maastrichtse deelproject van High Speed Train Connect (HST). Het provinciebestuur vindt het van vitaal belang om Maastricht, samen met Luik, aan te laten sluiten op het hoofdnet van hogesnelheidstreinen. Het is een duidelijke verbetering van de verbinding Maastricht-Luik. Het versterkt het vestigingsklimaat en de toeristische aantrekkingskracht van de regio. Bovendien biedt het een rechtstreekse verbinding met andere regio’s in Noord-West Europa, wat van belang is voor de realisatie van de Technologische Topregio.

Met de subsidieverlening participeert de Provincie Limburg met de gemeente Maastricht en een aantal partners uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk en Nederland in het project High Speed Train Connect (HST). Dit project heeft tot doel de verbinding van HST-stations met hun directe omgeving te verbeteren. Dat doet zij met investerings- en onderzoeksprojecten. Het deelproject Maastricht zet zich in voor het verbeteren van de spoorverbinding tussen Maastricht en Luik. Het traject Maastricht-Luik is verouderd, de aansluitingen op het nationale netwerk zijn slecht en de reistijd relatief lang. Niet alleen het comfort en de reistijd moeten verbeteren, maar ook de dienstregeling en het materieel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg