Plannen NS en ProRail naar de Tweede Kamer

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 1 februari 2005 het vervoerplan van NS en het beheerplan van ProRail naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat zijn de plannen van beide spoorpartijen voor 2005, waarin zij aangeven hoe ze de verplichtingen waar gaan maken die voortvloeien uit de spoorconcessies. In de plannen worden concrete prestaties beschreven, onder andere op het gebied van schone treinen en stations, de kans op een kaartcontrole of de informatievoorziening aan reizigers. NS en ProRail geven bovendien aan welke maatregelen zij zullen nemen om de punctualiteit en de betrouwbaarheid van het spoor te verbeteren.

Per 1 januari 2005 zijn de nieuwe Spoorwegwet en de Concessiewet in werking getreden. Op basis van deze wetten krijgt NS een concessie voor het personenvervoer over het hoofdrailnet en ProRail een concessie voor het beheer van de spoorinfrastructuur. In de concessies staat onder meer op welke terreinen de overheid prestaties verwacht van NS en ProRail. Verder verplichten de concessies ProRail en NS tot het opstellen van een jaarlijks beheer- en vervoerplan. In die plannen staat beschreven hoe hoog die prestaties in dat jaar zullen zijn.

Eind december 2004 heeft de Tweede Kamer zich in meerderheid achter de verlening van de vervoer- en beheerconcessie geschaard. Minister Peijs heeft toen toegezegd dat ze de plannen dit jaar naar de Kamer zal sturen voordat ze er mee instemt, zodat de Kamer kan beoordelen of de concessies de juiste voorschriften bevatten.

Op het moment dat de minister heeft ingestemd met de plannen zijn ze van kracht en zal de minister NS en ProRail aan hun voornemens gaan houden. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de verhouding tussen de overheid en de hoofdrolspelers in de spoorsector. Voor het eerst liggen nu concrete plannen op tafel waar de minister de spoorbedrijven op grond van de concessies aan kan houden.

Bekijk voor meer informatie:
– de Kamerbrief (Word, 58 kB) www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107276155.doc
– het vervoerplan van NS (PDF, 344 kB)
www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107276524.pdf
– het beheerplan van ProRail (PDF, 1.4 MB)
www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107276402.pdf
– de Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur (PDF, 614 kB)
www.verkeerenwaterstaat.nl/object/?lc=nl&tb=Object&id=545
– de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet (PDF, 856 kB)
www.verkeerenwaterstaat.nl/object/?lc=nl&tb=Object&id=544

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Plannen NS en ProRail naar de Tweede Kamer | Infrasite

Plannen NS en ProRail naar de Tweede Kamer

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 1 februari 2005 het vervoerplan van NS en het beheerplan van ProRail naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat zijn de plannen van beide spoorpartijen voor 2005, waarin zij aangeven hoe ze de verplichtingen waar gaan maken die voortvloeien uit de spoorconcessies. In de plannen worden concrete prestaties beschreven, onder andere op het gebied van schone treinen en stations, de kans op een kaartcontrole of de informatievoorziening aan reizigers. NS en ProRail geven bovendien aan welke maatregelen zij zullen nemen om de punctualiteit en de betrouwbaarheid van het spoor te verbeteren.

Per 1 januari 2005 zijn de nieuwe Spoorwegwet en de Concessiewet in werking getreden. Op basis van deze wetten krijgt NS een concessie voor het personenvervoer over het hoofdrailnet en ProRail een concessie voor het beheer van de spoorinfrastructuur. In de concessies staat onder meer op welke terreinen de overheid prestaties verwacht van NS en ProRail. Verder verplichten de concessies ProRail en NS tot het opstellen van een jaarlijks beheer- en vervoerplan. In die plannen staat beschreven hoe hoog die prestaties in dat jaar zullen zijn.

Eind december 2004 heeft de Tweede Kamer zich in meerderheid achter de verlening van de vervoer- en beheerconcessie geschaard. Minister Peijs heeft toen toegezegd dat ze de plannen dit jaar naar de Kamer zal sturen voordat ze er mee instemt, zodat de Kamer kan beoordelen of de concessies de juiste voorschriften bevatten.

Op het moment dat de minister heeft ingestemd met de plannen zijn ze van kracht en zal de minister NS en ProRail aan hun voornemens gaan houden. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de verhouding tussen de overheid en de hoofdrolspelers in de spoorsector. Voor het eerst liggen nu concrete plannen op tafel waar de minister de spoorbedrijven op grond van de concessies aan kan houden.

Bekijk voor meer informatie:
– de Kamerbrief (Word, 58 kB) www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107276155.doc
– het vervoerplan van NS (PDF, 344 kB)
www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107276524.pdf
– het beheerplan van ProRail (PDF, 1.4 MB)
www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/data/1107276402.pdf
– de Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur (PDF, 614 kB)
www.verkeerenwaterstaat.nl/object/?lc=nl&tb=Object&id=545
– de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet (PDF, 856 kB)
www.verkeerenwaterstaat.nl/object/?lc=nl&tb=Object&id=544

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat