Minister Peijs reserveert geld voor Station Sassenheim

Haarlem – In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister Peijs van Verkeer en Waterstaat laten weten geld te reserveren voor een treinstation in Sassenheim. Die reservering is de uitkomst van overleg tussen de minister en bestuurders uit de Zuidvleugel van de Randstad. Het geld is gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) tot en met 2010. ‘Opening van dit treinstation houdt een belangrijke verbetering in van het openbaar vervoer voor de inwoners van Sassenheim en Warmond’ aldus gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven van de provincie Zuid-Holland. ‘Maar’, zo voegt ze er direct aan toe, ‘we hebben hiermee weliswaar een belangrijke stap gezet in het realiseren van het treinstation, er is nog wel wat werk te verzetten voordat opening een feit is.’

Marc Witteman, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de regio Holland Rijnland beaamt dit. ‘De minister heeft ons nog wat huiswerk meegegeven. Dat zullen we eerst naar behoren moeten maken. Een goede bereikbaarheid van het treinstation voor de inwoners van Sassenheim en Warmond te voet, per fiets en met de auto is hierbij van groot belang’.

De eisen die de minister nog stelt zijn reeds onderzocht in de verkenning naar station Sassenheim zoals die recent is uitgevoerd onder leiding van de provincie Zuid-Holland. De positieve resultaten zijn goed doorgesproken met onder andere de Nederlandse Spoorwegen. Alhoewel nader overleg nodig is over onder andere de exacte locatie van het treinstation, lijkt met het beschikbaar komen van de gelden de belangrijkste hobbel genomen voor realisatie van het treinstation. Gedeputeerde Staten heeft de regio aangeboden mee te betalen aan een nader onderzoek naar de locatiekeuze van het station.

Stedenbaan
Opening van station Sassenheim is een van de speerpunten van het programma Stedenbaan. Stedenbaan is een programma gericht op het realiseren van een passend regionaal railproduct op het hoofdrailnet tussen Sassenheim/Hillegom en Dordrecht, Den Haag – Gouda en Rotterdam – Gouda ter ondersteuning van het te realiseren verstedelijkingsprogramma in de Zuidvleugel van de Randstad. De overheden in de Zuidvleugel van de Randstad werken gezamenlijk aan deze ambitie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland