Soepeler spoorgoederenvervoer Rotterdam en Lyon

Den Haag – Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk hebben donderdag een verklaring ondertekend om te komen tot een ‘spoorcorridor’ tussen Rotterdam en Lyon. De transportministers van deze landen willen gezamenlijk het goederenvervoer over deze spoorroute minder ingewikkeld maken. Op een spoorcorridor gelden eenvoudigere regels en beter op elkaar afgestemde procedures. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanvragen van spoorwegcapaciteit. De vier landen spraken gisteren af een werkgroep in te stellen die een actieplan maakt voor deze verbeteringen. De werkgroep betrekt ook vervoersondernemers bij dit actieplan. Zij kunnen een steentje bijdragen aan de spoorcorridor door de markt beter te bedienen.

Het goederentransport in Europa groeit de komende jaren fors. Het is onmogelijk om alle vracht over de weg te vervoeren. Een betere benutting van het spoor kan een deel van de groei van het vervoer opvangen. Eerdere ervaringen met de spoorcorridor Rotterdam-Milaan laten zien dat er een wereld te winnen valt met internationale afspraken over procedures en regels, en betere samenwerking tussen de betrokken partijen, die vaak nog te nationaal georiënteerd zijn. Op de spoorcorridor Rotterdam-Milaan zijn douaneformaliteiten vereenvoudigd. Nu wordt er gewerkt aan de grensoverschrijdende inzet van machinisten en locomotieven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat