Geen personenvervoer op Betuweroute

Den Haag – Personenvervoer over de Betuweroute is in principe mogelijk, maar om verschillende redenen zal het de rentabiliteit van de spoorlijn eerder verlagen dan verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van minister Karla Peijs naar de (on)mogelijkheden van personenvervoer op de Betuweroute. Het onderzoek is verricht onder leiding van professor Endre Horvat.

Volgens het rapport dat op 3 december 2004 naar de Tweede Kamer is verstuurd, is personenvervoer op de Betuweroute niet rendabel vanwege de vereiste investeringen en het negatieve effect ten aanzien van de rentabiliteit van het goederenvervoer.

Peijs gaf opdracht voor het onderzoek na het algemeen overleg Betuweroute van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 12 oktober 2004. Zij kan zich vinden in de conclusie van het rapport.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat