Peijs stuurt zelfevaluatie IVW naar Tweede Kamer

Den Haag – Minister Peijs heeft op 30 november 2004 het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht II (ACT-II), met daarin de bevindingen betreffende de zelfevaluatie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail toegezonden aan de Tweede Kamer.

In haar brief geeft minister Peijs de belangrijkste bevindingen van de ACT-II weer en gaat zij nader in op deze bevindingen.

De brief en het rapport kunt u inzien via:
http://www.minvenw.nl/cend/bsg/brieven/cgi-bin/brieven?layout=showbody2d&trefwoord=&maand=%25&jaar=2004&zoek=zoek