Prijsvraag ProRail voor vernieuwend spooronderhoud

Utrecht – De komende jaren wil ProRail het spoorwegnetwerk in Nederland intensiever gaan onderhouden. Dit is noodzakelijk om de onderhoudsachterstand in te lopen en het spoornet geschikt te maken voor intensiever gebruik. Momenteel vindt het meeste onderhoud ’s nachts en in de weekenden plaats. Om het werken overdag, tijdens het rijden van treinen toch mogelijk te maken, zoekt ProRail naar creatieve oplossingen om meer onderhoudswerk te kunnen doen. Daarom wordt op 11 november 2004 een prijsvraag gelanceerd. Spooraannemers, ingenieursbureaus, consultants en universiteiten krijgen de kans een oplossing te bedenken voor de vraag ‘onderhoudt het spoor met minder hinder voor het treinverkeer’. Bij deze prijsvraag gaat het primair om vernieuwingen in de manier van onderhoud en het verminderen van de overlast voor vervoerders op het spoor.

ProRail zoekt oplossingen of combinaties van oplossingen die op verschillende terreinen liggen. Techniek, organisatie of procedures. Voorbeelden hiervan zijn:
· Rijden op één spoor, terwijl aan het andere spoor wordt gewerkt,
· Andere voorbereiding of werktechnieken,
· Andere logistiek van mensen, materialen of treinen,
· Toepassingen van informatietechnologie,
· Introductie van nieuwe (onderhoudsarme) materialen of producten.

Randvoorwaarden ProRail prijsvraag
De oplossing moet aan vier randvoorwaarden voldoen:
· De oplossing moet de overlast op het traject waar wordt gewerkt aanzienlijk reduceren,
· Landelijk moet de oplossing de overlast met 5 tot 10% reduceren,
· De oplossing moet binnen één of twee jaar operationeel kunnen zijn,
· De oplossing kan binnen drie tot vijf jaar op grote schaal worden toegepast.

Jury
Een jury beoordeelt de ingezonden oplossingen en nomineert vier oplossingen die verder mogen worden uitgewerkt. De jury beslist kiest uit deze uitwerkingen de beste oplossingen. De winnaar wordt in 2005 bekend gemaakt en krijgt de mogelijkheid de oplossing uit te werken. De jury bestaat uit:
· Friso de Zeeuw, jury voorzitter (Voorzitter Raad voor Verkeer en Waterstaat)
· Gerlach Cerfontaine (Voorzitter directieraad Schiphol)
· Margot Weijnen (TU Delft/ Innovatieplatform Balkenende)
· Tjibbe Stelwagen (voormalig directeur NS).
· Bert Klerk (voorzitter Raad van Bestuur ProRail)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail