Maatregelen voor verbetering railveiligheid

Den Haag – Vandaag heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de nota “Veiligheid op de rails” naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin licht zij nieuwe initiatieven toe om de veiligheidssituatie van het railvervoer te verbeteren. Met de nota wil minister Peijs een hoog duurzaam veiligheidsniveau garanderen en streven naar permanente verbeteringen voor de jaren 2004 tot en met 2010.

De afgelopen jaren is een stijgende trend te zien van het aantal gevallen waarbij een rood sein is gepasseerd. Daarom heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat in maart 2004 het initiatief genomen om met alle betrokken partijen deze problematiek voortvarend aan te pakken. Hiervoor is 40 miljoen euro extra in de begroting uitgetrokken. De spoorsector is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Wat direct uitgevoerd kan worden, wordt direct uitgevoerd. Die maatregelen die de grootste effecten hebben op risicovermindering, worden zoveel mogelijk als eerst opgepakt. Er worden pilots uitgevoerd met mogelijke oplossingen om (de gevolgen van) het rijden door een rood sein te beperken. Zo zijn er analyses gemaakt van emplacementen – die leiden tot een verbetering van de plaatsing van seinen – , worden zogeheten dwergseinen hoger geplaatst, worden bepaalde type seinen van een groter achtergrondscherm, een grotere lens en een betere lamp voorzien en onduidelijkheden ter plekke aangepakt. Tevens worden er maatregelen genomen gericht op het gedrag van machinisten en treindienstleiders.

Naast het rijden door rood sein blijken de huidige veiligheidsrisico’s voor baanwerkers en rangeerders nog steeds onaanvaardbaar hoog. Daarom zijn er door het ministerie en Prorail maatregelen afgesproken, zoals het buitendienst stellen van werksporen, het afschermen van de werkplek ten opzichte van het treinverkeer en technische beveiligingsmaatregelen.

Het spoorvervoer heeft tevens te maken met toenemend vandalisme. Met een gecoördineerde aanpak van betrokken partijen als NS, Prorail, spoorwegpolitie KLPD en gemeenten zijn en worden maatregelen genomen zoals het beperken van de toegankelijkheid van het spoor, het intensiveren van het toezicht op het spoor, schoonmaak van baanvakken en het aanspreken van aannemers op het ordelijk achterlaten van bouwlocaties aan het spoor. Tevens is het noodzakelijk dat NS, Prorail en de Inspectie Verkeer en Waterstaat beter inzicht krijgen en kunnen verschaffen in de omvang en de ernst van de incidenten en de herstelkosten. Daarom wordt gewerkt aan de interoperabiliteit van hun databanken.

Verdere initiatieven uit de nota betreffen:
– veiligheid van de overwegen,
– reizigersveiligheid,
– suïcide op het spoor,
– veiligheid tram en metro,
– nieuwe vervoersconcepten,
– sociale veiligheid openbaar vervoer en beveiliging,
– veiligheidsmanagement,
– veiligheidsmonitor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat