Matchmaking Belgische spoorwegindustrie

Zoetermeer – Op 23 maart 2005 organiseren Vereniging FME-CWM en Holland Rail Industry een matchmakingactiviteit bij de Belgische spoorwegindustrie.

Sinds enige jaren geven de Vereniging FME-CWM en de Holland Railindustry (HRI) ondersteuning aan de internationale activiteiten van de (toe)leveranciers aan de spoorwegsector. Hierbij is het doel de Nederlandse industrie op gedegen wijze te introduceren bij onder meer de buitenlandse spoorwegautoriteiten. Tot dusver zijn er bijeenkomsten georganiseerd met de spoorwegautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Binnenkort zullen ook de Zweedse spoorwegen worden bezocht.

Er zijn redenen te over onze blik nu op onze Belgische zuiderburen te richten. De Belgische spoorwegmarkt wordt over het algemeen als moeilijk toegankelijk beschouwd. De komende jaren zal er echter fors worden geïnvesteerd door de Belgische overheden, daarnaast worden er de komende jaren de nodige ontwikkelingen verwacht. Zo zal naar verwachting per 1 januari 2005 de nieuwe infrabeheerder, Infrabel, zijn intrede doen. Derhalve biedt deze markt interessante mogelijkheden voor de Nederlandse industie, zowel voor toeleveranciers aan infrastructuur als rollend materieel.

Middels een matchmakingactiviteit willen Vereniging FME-CWM en Holland Railindustry (HRI) de Nederlandse spoorwegindustrie via individuele gesprekken introduceren bij de belangrijkste opdrachtgevende (spoorweg)autoriteiten als de NMBS, De Lijn, MIVB, TUC Rail en TEC. Inmiddels zijn samen met de Nederlandse Ambassade de eerste introducerende gesprekken gevoerd met deze partijen. Op onze initiatieven wordt postitief regeageerd. Bijgaand treft u van hen korte profielen aan. De matchmaking vindt plaats op 23 maart 2005 te Brussel.

De organisatiekosten bedragen EUR 495,- (exclusief BTW) voor leden van de Vereniging FME-CWM en aangesloten branches. Niet-leden betalen EUR 695,- (exclusief BTW). Deze kosten zijn exclusief reis-, verblijf-, en out- of pocketkosten.

Deelname uiterlijk voor 3 december 2004 doorgeven.

Meer informatie:
Marvin Bruijstens.