Geen maatregelen brug Hollandsch Diep

Den Haag – Er worden geen maatregelen genomen bij de brug voor de Hogensnelheidslijn over het Hollandsch Diep. Dat dit niet nodig is, blijkt uit de resultaten van een proef met vrachtwagens die onlangs is gehouden.

Uit recente metingen bleek dat één van de pijlers van de brug een grotere zetting vertoont dan in deze fase verwacht zou mogen worden. Door de pijler van de brug tijdelijk te belasten met vrachtwagens met een gezamenlijk gewicht van ruim 750 ton is gemeten wat het effect is op het zetten van de pijler. Met de tijdelijke zware belasting heeft de pijler slechts een minimale zetting van twaalf millimeter laten zien. Deze zetting valt ruim binnen de gestelde marges.

Het gewicht van 750 ton is hetzelfde gewicht als nog moet worden aangebracht op de brug voor de spoorconstructie. De mogelijke zetting die zal optreden door het aanbrengen van de spoorconstructie is met de proef alvast tot stand gebracht en de pijler is steviger verankerd in de rivierbodem.

De proef is gestart op woensdag 13 oktober en beëindigd op zondag 17 oktober 2004. Gedurende deze dagen hebben zestien vrachtwagen geladen met zand op de brug boven de pijler gestaan. De resultaten van de proef zijn mede beoordeeld door een deskundige op het gebied van grondmechanica van de TU Delft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat