15e voortgangsrapportage Betuweroute gepubliceerd

Den Haag – de vijftiende Voortgangsrapportage van de Betuweroute is door minister Peijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit vijftiende rapport wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2003.

In de tweede helft van 2003 werd steeds zichtbaarder dat de aanleg van de Betuweroute overgaat van de onderbouw- in de bovenbouwfase. Over de volle 160 kilometer lengte is goed te zien waar de goederentreinen over een paar jaar zullen rijden. De brede werkbaan van de afgelopen jaren slinkt zienderogen tot een afgewerkte smalle strook van ongeveer vijftien meter breed. Vanaf de Maasvlakte tot voorbij Gorinchem liggen de beide sporen er al, en verder richting Zevenaar geeft een vlak zandlichaam de route aan. Hiermee is ook een einde gekomen aan een lange periode van verkeershinder omdat alle kruisende wegen klaar zijn. Ook de aanpassingen aan de rijksweg A15 zijn voor een belangrijk deel klaar; zo kan het verkeer weer beter doorstromen. Op diverse plaatsen werden tussenmijlpalen gevierd wanneer weer een viaduct of weg geopend werd.

Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de afwerking van de onderbouw, is de bovenbouw volop in voorbereiding en hier en daar zelfs al gestart. Voor de uitvoering van de onderdelen geluidsschermen, spoorwerk, beveiliging en tractie- en energievoorzieningen zijn aannemers gecontracteerd. Van deze bovenbouwonderdelen loopt het contract geluidsschermen voorop: de eerste schermen verrijzen al langs het tracé.

Eind 2003 is inzake de tunnel technische installaties gekozen voor het aanbrengen van sprinklerinstallaties.
Zowel in de regio Zuid-Holland als in Gelderland lopen de werkzaamheden grosso modo op schema. De planning van de indienststellingsdatum van de Betuweroute is gericht op december 2006. Aspecten die in Zuid-Holland de aandacht vragen zijn onder andere de Calandbrug, de bestrijding van de geluidshinder langs de Havenspoorlijn en de elektrificatie van hetzelfde stuk spoor. Grote bouwwerken in Gelderland zoals de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, de verdiepte liggingen bij Meteren en Kerk-Avezaath en de tunnels bij Zevenaar en onder het Pannerdensch Kanaal zijn grotendeels of volledig gereed .

15e voortgangsrapportage Betuweroute gepubliceerd | Infrasite

15e voortgangsrapportage Betuweroute gepubliceerd

Den Haag – de vijftiende Voortgangsrapportage van de Betuweroute is door minister Peijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit vijftiende rapport wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2003.

In de tweede helft van 2003 werd steeds zichtbaarder dat de aanleg van de Betuweroute overgaat van de onderbouw- in de bovenbouwfase. Over de volle 160 kilometer lengte is goed te zien waar de goederentreinen over een paar jaar zullen rijden. De brede werkbaan van de afgelopen jaren slinkt zienderogen tot een afgewerkte smalle strook van ongeveer vijftien meter breed. Vanaf de Maasvlakte tot voorbij Gorinchem liggen de beide sporen er al, en verder richting Zevenaar geeft een vlak zandlichaam de route aan. Hiermee is ook een einde gekomen aan een lange periode van verkeershinder omdat alle kruisende wegen klaar zijn. Ook de aanpassingen aan de rijksweg A15 zijn voor een belangrijk deel klaar; zo kan het verkeer weer beter doorstromen. Op diverse plaatsen werden tussenmijlpalen gevierd wanneer weer een viaduct of weg geopend werd.

Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de afwerking van de onderbouw, is de bovenbouw volop in voorbereiding en hier en daar zelfs al gestart. Voor de uitvoering van de onderdelen geluidsschermen, spoorwerk, beveiliging en tractie- en energievoorzieningen zijn aannemers gecontracteerd. Van deze bovenbouwonderdelen loopt het contract geluidsschermen voorop: de eerste schermen verrijzen al langs het tracé.

Eind 2003 is inzake de tunnel technische installaties gekozen voor het aanbrengen van sprinklerinstallaties.
Zowel in de regio Zuid-Holland als in Gelderland lopen de werkzaamheden grosso modo op schema. De planning van de indienststellingsdatum van de Betuweroute is gericht op december 2006. Aspecten die in Zuid-Holland de aandacht vragen zijn onder andere de Calandbrug, de bestrijding van de geluidshinder langs de Havenspoorlijn en de elektrificatie van hetzelfde stuk spoor. Grote bouwwerken in Gelderland zoals de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, de verdiepte liggingen bij Meteren en Kerk-Avezaath en de tunnels bij Zevenaar en onder het Pannerdensch Kanaal zijn grotendeels of volledig gereed .