Nederlandse spoorindustrie pakt Poolse markt aan

Zoetermeer – De toetreding van Polen tot de Europese Unie op 1 mei 2004 heeft tot gevolg dat het Poolse spoorwegennet wordt uitgebreid en verbeterd. De EU stelt daarvoor circa 1 miljard euro beschikbaar. De afdeling Handelsbevordering van de FME-CWM introduceert de Nederlandse (toeleverings)industrie op deze belangrijke markt tijdens een exportreis van 15 t/m 17 juni 2004. Deze exportreis wordt georganiseerd in samenwerking met de brancheorganisatie HRI, Holland Rail Industry.

Deelnemers krijgen tijdens de exportreis informatie over de ontwikkelingen en kansen op de Poolse spoorwegmarkt en worden – aan de hand van een aantal thema’s- op DG en bestuursniveau geïntroduceerd bij relevante spoorwegautoriteiten. Ook worden één of twee relevante projecten bezocht. De Nederlandse ambassade verzorgt een formeel diner voor de Poolse spoorwegautoriteiten en de Nederlandse delegatie op de avond van 16 juni.

Centraal staan de volgende thema’s:
– Algemeen inzicht
Wat speelt er in de Poolse transport- en infrastructuursector? Welke projecten lopen er of gaan er lopen?
– Investeringsprogramma spoorwegen
Welke keuzes worden er gemaakt en welke projecten staan op stapel?
– Cohesie- en structuurfondsen
Welke fondsen zijn beschikbaar, welke projecten worden gefinancierd en hoe kunnen Nederlandse bedrijven zich prekwalificeren?
– Stand van zaken Poolse spoorwegen
Toelichting van aantal autoriteiten (PKP, PLK, UTK) over hun rol binnen de spoorwegsector. Welke issues spelen er hoe staat het met de liberalisering van het netwerk?
– Marktbenadering: belang van partnering
Welke mogelijkheden zijn er voor de Nederlandse industrie?

De kosten voor deelname aan de tweedaagse exportreis bedragen per bedrijf met maximaal twee vertegenwoordigers 595,- euro voor leden van de Vereniging FME-CWM en aangesloten branches. Niet-leden betalen 795,- euro. De genoemde bedragen zijn exclusief reis-, verblijf-, en out- of pocketkosten en BTW. U kunt zich voor deze exportreis inschrijven tot 12 mei.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Holland Rail Industry en FME-CWM