RvTV: Rampbestrijders moeten beter communiceren

Overheden, instanties en bedrijven moeten beter met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen om rampen en bijna-rampen, zoals de brand die op 11 juli 2001 tijdens de ochtendspits uitbrak in de Schipholtunnel, te voorkomen en te bestrijden. In een rapport over deze brand richt de Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, aanbevelingen in die richting tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Haarlemmermeer (waar Schiphol onder valt), ProRail en de Schiphol Groep.

In zijn rapport over de tunnelbrand stelt de Raad vast dat de communicatie tussen de betrokken instanties op 11 juli 2001 ernstig tekortschoot. Daardoor kon het gebeuren dat de brandweer pas na anderhalf uur te horen kreeg dat de stroom in de schakelruimte waar de brand was ontstaan, was afgeschakeld , zodat men veilig kon gaan blussen.

De plaats van de brand was pas laat ontdekt doordat in de betrokken schakelruimte geen automatische brandmelders waren aangebracht. Het verloop van de brand kwam ook niet overeen met een van de scenario’s waarvoor de betrokken instanties en bedrijven zich hadden voorbereid.

Twee uur nadat de brand was uitgebroken en zeven treinen in de tunnel tot stilstand waren gekomen, verlieten de 550 inzittenden van een van de zeven treinen, een overvolle dubbeldekker, op eigen initiatief de trein om op zoek te gaan naar de nooduitgangen van de tunnel. Kort daarvoor had een van de inzittenden via zijn mobiele telefoon nog vergeefs om informatie gevraagd aan de meldkamer van de brandweer. De Raad stelt vast dat er op 11 juli 2001 geen sprake van was dat de verantwoordelijken na het uitbreken van de brand een volledig overzicht hadden van de situatie.

De Raad voor de Transportveiligheid beveelt de betrokken bedrijven, ProRail (zowel Railinfrabeheer als Railverkeersleiding) en NS Reizigers, aan hun organisaties zodanig aan te passen dat ze in voorkomende gevallen in staat zullen zijn de brandweer onmiddellijk te voorzien van de noodzakelijke informatie. De Raad beveelt de gemeente Haarlemmermeer en ProRail aan de brandbestrijding en brandpreventie in de Schipholtunnel in overleg met de Schiphol Groep te integreren in de bestaande systemen voor de luchthaven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid

RvTV: Rampbestrijders moeten beter communiceren | Infrasite

RvTV: Rampbestrijders moeten beter communiceren

Overheden, instanties en bedrijven moeten beter met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen om rampen en bijna-rampen, zoals de brand die op 11 juli 2001 tijdens de ochtendspits uitbrak in de Schipholtunnel, te voorkomen en te bestrijden. In een rapport over deze brand richt de Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, aanbevelingen in die richting tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Haarlemmermeer (waar Schiphol onder valt), ProRail en de Schiphol Groep.

In zijn rapport over de tunnelbrand stelt de Raad vast dat de communicatie tussen de betrokken instanties op 11 juli 2001 ernstig tekortschoot. Daardoor kon het gebeuren dat de brandweer pas na anderhalf uur te horen kreeg dat de stroom in de schakelruimte waar de brand was ontstaan, was afgeschakeld , zodat men veilig kon gaan blussen.

De plaats van de brand was pas laat ontdekt doordat in de betrokken schakelruimte geen automatische brandmelders waren aangebracht. Het verloop van de brand kwam ook niet overeen met een van de scenario’s waarvoor de betrokken instanties en bedrijven zich hadden voorbereid.

Twee uur nadat de brand was uitgebroken en zeven treinen in de tunnel tot stilstand waren gekomen, verlieten de 550 inzittenden van een van de zeven treinen, een overvolle dubbeldekker, op eigen initiatief de trein om op zoek te gaan naar de nooduitgangen van de tunnel. Kort daarvoor had een van de inzittenden via zijn mobiele telefoon nog vergeefs om informatie gevraagd aan de meldkamer van de brandweer. De Raad stelt vast dat er op 11 juli 2001 geen sprake van was dat de verantwoordelijken na het uitbreken van de brand een volledig overzicht hadden van de situatie.

De Raad voor de Transportveiligheid beveelt de betrokken bedrijven, ProRail (zowel Railinfrabeheer als Railverkeersleiding) en NS Reizigers, aan hun organisaties zodanig aan te passen dat ze in voorkomende gevallen in staat zullen zijn de brandweer onmiddellijk te voorzien van de noodzakelijke informatie. De Raad beveelt de gemeente Haarlemmermeer en ProRail aan de brandbestrijding en brandpreventie in de Schipholtunnel in overleg met de Schiphol Groep te integreren in de bestaande systemen voor de luchthaven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid