Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien

Alle onderzoeksgegevens uit het onderzoeksproject Kustgenese 2.0 zijn nu beschikbaar op één plek en voor iedereen te downloaden. Dat betekent dat iedereen een schat aan informatie over de Noord- en Waddenzee kan inzien én gebruiken. Een primeur voor Rijkswaterstaat.

Klimaatverandering en bodemdaling hebben invloed op de manier waarop wij onze kust in de toekomst moeten onderhouden. Hoeveel zand hebben we hier in de toekomst voor nodig en waar en wanneer moeten we dat neerleggen? Deze en andere vragen onderzoekt Rijkswaterstaat in het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0.

Nieuwe inzichten opdoen

Binnen het onderzoeksprogramma is heel veel data verzameld. Waarbij een heel belangrijk uitgangspunt was om de gegevens zo op te slaan dat ook anderen er gebruik van kunnen maken. Nu én in de verre toekomst. ‘Door eigen onderzoeksdata te combineren met die van anderen, kunnen onderzoekers en beleidsmakers tot nieuwe inzichten komen. Met big data-technologie kun je heel snel grote hoeveelheden data analyseren en er patronen in herkennen. Dat maakt dit soort gegevens best populair’, zegt John Schobben, datacoördinator bij Rijkswaterstaat. Bovendien neemt de vraag, met het oog op de zeespiegelstijging, naar deze gegevens alleen maar toe.

Grote klus

Het in het systeem opnemen en beschikbaar maken van de honderden datasets is een grote klus geweest. Rinse Wilmink, projectleider voor het datamanagement voor Kustgenese 2.0: ‘Het bleek enorm veel werk om de data op een goede, consistente manier in het systeem te zetten. Omdat zo veel partijen bij het project betrokken zijn, waren er veel overleggen nodig om te zorgen dat iedereen zich richtte op dezelfde dingen bij het verzamelen, opslaan en ontsluiten van gegevens.’

Over 10 jaar nog steeds bruikbaar

Uiteindelijk is de verwachting dat onderzoekers tot ver in de toekomst profiteren van het werk van het team. Zo is het hele proces gedocumenteerd, zodat wetenschappers precies weten wat er allemaal met de verzamelde gegevens is gebeurd. Wilmink: ‘Het systeem is zo ingericht dat de data over 10 jaar nog steeds bruikbaar zijn. En hopelijk nog lang daarna.’

Om over de data te kunnen beschikken, moet via de ‘viewer’ op de pagina Kustgenese 2.0 data worden gedownload. Zo kan iedereen bij de gegevens. Schobben: ‘Er zijn geen beperkingen. Wel moet je voor deze datasets veel ervaring hebben met het werken met data. In de praktijk zullen dus vooral wetenschappers en specialisten de datasets downloaden, denken wij.’

Bovenmenselijke precisie

Met de livegang van de website bereiken Schobben, Wilmink en hun team een belangrijke mijlpaal. Het is het sluitstuk van jarenlang werk. Wilmink: ‘Het is een hele klus geweest waarin we met grote precisie en hoge consistentie met data moesten omgaan. Maar het resultaat mag er zijn.’ Schobben: ‘Ik kijk er met voldoening op terug. Niet alleen vanwege de hoeveelheid gegevens en de gedetailleerde manier waarop het allemaal handmatig is omschreven. Ook het feit dat we hier een standaard neerleggen voor toekomstige opendataprojecten is een reden tot trots.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat