Cement- en betonsector kiest voor één belangenorganisatie

De cement- en betonindustrie gaat haar krachten bundelen in één belangenorganisatie. De verschillende sectoren behouden hun identiteit en zullen optimaal vertegenwoordigd zijn in de collectieve belangenbehartiging.

Op initiatief van de brancheorganisaties Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) is besloten te komen tot een nieuwe belangenorganisatie voor cement en beton. Ron Peters, momenteel directeur VOBN, is benoemd tot algemeen directeur.

Acht pijlers
De binnenkort op te richten organisatie vestigt zich in Woerden. Samenwerking wordt gezocht op het gebied van belangenbehartiging, betontechniek en normen, promotie en imago van beton, opleiding en leermiddelen, arbeidsvoorwaarden, KAM en veiligheid, statistiek en dienstverlening.

Een stuurgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de verschillende sectorverenigingen, zal de komende periode actief betrokken blijven bij het oprichtingsproces.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Cement&BetonCentrum

Cement- en betonsector kiest voor één belangenorganisatie | Infrasite

Cement- en betonsector kiest voor één belangenorganisatie

De cement- en betonindustrie gaat haar krachten bundelen in één belangenorganisatie. De verschillende sectoren behouden hun identiteit en zullen optimaal vertegenwoordigd zijn in de collectieve belangenbehartiging.

Op initiatief van de brancheorganisaties Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) is besloten te komen tot een nieuwe belangenorganisatie voor cement en beton. Ron Peters, momenteel directeur VOBN, is benoemd tot algemeen directeur.

Acht pijlers
De binnenkort op te richten organisatie vestigt zich in Woerden. Samenwerking wordt gezocht op het gebied van belangenbehartiging, betontechniek en normen, promotie en imago van beton, opleiding en leermiddelen, arbeidsvoorwaarden, KAM en veiligheid, statistiek en dienstverlening.

Een stuurgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de verschillende sectorverenigingen, zal de komende periode actief betrokken blijven bij het oprichtingsproces.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Cement&BetonCentrum