Forse toename aankondigingen op TenderNed

In oktober 2014 verscheen de 20.000e aankondiging op TenderNed, een krap jaar na de 10.000e aankondiging. Het aantal aankondigingen in TenderNed is 32% toegenomen ten opzichte van het eerste half jaar na de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2013. Ook registreerde de 1.300e aanbestedende dienst zich in oktober op TenderNed.

Twee zorgverzekeraars
De meeste aanbestedende diensten zijn inmiddels op TenderNed geregistreerd. Nieuwe registraties betreffen vooral organisaties die incidenteel aanbesteden, zoals stichtingen en onderwijsinstellingen. Ook publiceerden inmiddels twee zorgverzekeraars een aanbesteding op TenderNed.

Toename aantal aankondigingen
Het aantal aankondigingen in TenderNed is duidelijk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In het eerste half jaar na de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet (1 april 2013 – 30 september 2013) zijn 4.349 aankondigingen op TenderNed gepubliceerd. In dezelfde periode dit jaar zijn dat 5.720 aankondigingen, 32% meer dan vorig jaar.

Digitale aanbestedingen in 2014
In de eerste tien maanden van 2014 werden via TenderNed 2.360 digitale aanbestedingen gestart, waarvan 51% door gemeenten. 17% Van de digitale aanbestedingen komt van speciale sectorbedrijven, 10% van Waterschappen, 10% van Rijksdiensten, 3% van Provincies en 11% van overige organisaties (scholen, veiligheidsregio’s en publiekrechtelijke organisaties). Op deze digitale aanbestedingen zijn inmiddels ruim 13.000 digitale aanmeldingen/inschrijvingen door ondernemers ingediend.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenderNed