Bouw tweede Hollandse Brug van start

Rijkswaterstaat is gestart met de bouw van de tweede Hollandse Brug over het Gooimeer. De aanleg van deze brug is een belangrijk onderdeel in de weguitbreiding van de A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef, die de bereikbaarheid verbetert. Dit bouwwerk maakt de noodzakelijke verbreding van de A6 naar vier rijstroken in beide richtingen en een wisselbaan mogelijk. De brug is naar verwachting eind 2015 klaar. De weguitbreiding A1/A6 is gereed in 2020.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het werkterrein zijn inmiddels gestart. Eind juni 2014 starten de heiwerkzaamheden en het aanbrengen van stalen buispalen in het water. Deze werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur, gedurende circa drie maanden. Om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken worden de damwanden waar mogelijk ingetrild in plaats van geheid.

Hinder voor vaarverkeer

Gedurende de werkzaamheden zijn voor het vaarverkeer de onderdoorgangen onder de Hollandse Brug tot eind 2015 afwisselend afgesloten. Daarnaast geldt een snelheidsbeperking. De maatregelen staan met gele borden aangegeven.

Vissen

Ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de bouw van de Hollandse Brug zijn ter plaatse vissen weggevangen, waaronder de beschermde rivierdonderpad en exotische vissoorten zoals de Amerikaanse rivierkreeft en de zwartbekgrondel. De vissen zijn op een veilige plek elders in het Gooimeer weer uitgezet.

Schiphol-Amsterdam-Almere

De werkzaamheden aan de A1/A6 Diemen – Almere Havendreef maken deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). De komende jaren verbreedt Rijkswaterstaat de A6, A9, A10 en A1 om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren. Ook wordt de leefbaarheid langs het tracé vergroot door onder andere nieuwe en hogere geluidsschermen en de bouw van een aquaduct.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat