Startsein dijkverbetering langs Zuidelijke Randmeren en de Eem

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaf woensdag 14 mei het officiële startsein voor de dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem door Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkversterking, die een gebied van Bunschoten-Spakenburg tot Amersfoort moet beschermen, is één van de 88 projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De minister en dijkgraaf Tanja Klip onthulden in Eemdijk (gemeente Bunschoten) een gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze. Hier is de dijkversterking, direct in de achtertuin van 80 families, het meest ingrijpend. Het project kost in totaal 83 miljoen euro en is gereed in 2017.

Bij een dijkdoorbraak zou de maatschappelijke schade in het gebied 50 miljoen euro bedragen en 1 tot 5 dodelijke slachtoffers veroorzaken. Minister Schultz: “We mogen er in Nederland niet blind op vertrouwen dat het wel goed komt. Feit is dat tweederde deel van ons land direct wordt bedreigd door hoogwater. Tot 2017 verbeteren we in totaal – door heel Nederland – 366 kilometer dijk. Dat is ingrijpend voor de mensen die er wonen en werken, maar cruciaal voor de veiligheid.”

Totaal 22 kilometer dijk tussen Amersfoort en Nijkerk wordt verbeterd, waardoor de dijk een noordwesterstorm van windkracht 11 aankan. Het dorp Bunschoten-Spakenburg, de nieuwbouwwijk Vathorst (Amersfoort), de buurt Jericho (Amersfoort) en het landelijk gebied daartussen zijn straks beter beschermd. Op 1 april startte het werk bij de Grebbeliniedijk in Amersfoort. Het werk in de achtertuin van bewoners in Eemdijk (gemeente Bunschoten) is het meest ingrijpend.

Hier staan 80 woningen op of tegen de dijk. Dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe: “Sinds in 2003 bekend werd dat de dijken moeten worden verbeterd, verkeerden de bewoners in onzekerheid. De verstandhouding met de bewoners was wisselend. De afgelopen twee jaar hebben we echter steeds meer duidelijkheid kunnen bieden. Natuurlijk blijven de belangen uiteen lopen. Maar gezien de goede werkrelatie heb ik er vertrouwen in dat we hier in Eemdijk voortvarend aan de slag kunnen.” Uiterlijk in 2015 dient het werk in Eemdijk te starten.

Hoogwaterbescherminsprogramma’s: Samen werken aan een veiliger Nederland

De dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en Eem is een van de 29 projecten van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma dat in uitvoering is. Dit rijksprogramma, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschappen, omvat 88 projecten, waarvan er inmiddels 59 gereed zijn. Een gedeelte van de dijkverbetering wordt gefinancierd vanuit het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma dat is opgesteld door waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk. Dit programma omvat nog eens 714 kilometer dijken, dammen en duinen en 264 sluizen, stuwen en gemalen. De beide programma’s maken deel uit van het Deltaprogramma.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. In ons land is wettelijk geregeld dat we de dijken, duinen, stuwen en sluizen regelmatig controleren. Daardoor weten we tijdig wat de staat van deze primaire waterkeringen is en kunnen we ze indien nodig versterken. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om deze waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat