Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ter inzage

Foto: Ivo Ketelaar

Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ligt van 26 augustus tot en met 23 september ter inzage. Het Startdocument is de basis voor het milieueffectrapport (MER).

Project Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. Bij de toetsing aan de norm voor waterveiligheid in 2006 is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Afsluitdijk en de daarin opgenomen spui- en schutsluizen.

Door de stijging van de zeespiegel wordt het moeilijker om water af te voeren. Ook worden grotere pieken verwacht in de wateraanvoer vanuit de IJssel en de Overijsselse Vecht. Rijkswaterstaat brengt daarom pompen aan in het spuicomplex bij Den Oever.

Opstellen van het MER

Met de afronding van het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk start de planuitwerkingsfase voor het project Afsluitdijk. In de planuitwerkingsfase wordt het MER opgesteld. In het Startdocument wordt informatie gegeven over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Het MER zorgt ervoor dat het milieu- en natuurbelang volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming.

Wilt u reageren?

Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk kunt u downloaden via de website van het Centrum Publieksparticipatie. U kunt van 26 augustus tot en met 23 september 2013 reageren via de website van het Centrum Publieksparticipatie.

Het Startdocument is ook in te zien op onderstaande locaties:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 Den Haag

Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2 Lelystad

Provinciehuis Noord-Holland, Houtplein 33 Haarlem

Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden

Gemeentehuis Súdwest Fryslân, Marktstraat 15 Sneek

Gemeentehuis Hollands Kroon, Burg. Mijnlieffstraat 1 Anna Paulowna

Gemeentehuis Harlingen, Noorderhaven 86 Harlingen

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Vragen over de procedure kunt u stellen aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 8016.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat