Landelijke Omgevingsmanagement Dag 2011

Vooraankondiging & Uitnodiging
Landelijke Omgevingsmanagement Dag 2011
met opdrachtgevers en marktpartijen
Dinsdag 21 juni 2011
Brabanthallen Gebouw 1931, ’s Hertogenbosch
09:00 – 17:00 uur

De Landelijke Omgevingsmanagementdag 2011 wordt dit jaar georganiseerd door zowel opdrachtgevers als marktpartijen. Omgevingsmanagement speelt een steeds grotere rol bij het succesvol verkennen, plannen en uitwerken van projecten. Vertegenwoordigers en deelnemers van de rijksoverheid, marktpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen op deze dag onder andere door middel van workshops van elkaar leren. Het doel van de dag is tweeledig; Kennisuitwisseling en Netwerken!

‘Om de markt op een publieksgerichte manier in te kunnen zetten moeten we onze publieksgerichte bedoelingen ook nadrukkelijk duidelijk maken aan de markt. Ook dat is samenwerking.’
Theo van de Gazelle, plv. DG Rijkswaterstaat

‘Voor de beheersing van infrastructuur projecten is goed omgevingsmanagement net zo belangrijk als de beheersing van de tijd, scope en geld.’
Patrick Buck, Directeur projecten ProRail

‘Omgevingsmanagement gaat verder dan het borgen van je imago, bij de juiste aanpak bespaart het kosten en zorgt voor een versnelling van je project’.
Rolf Piek, Manager Business Group Traffic & Transport Haskoning Rotterdam

‘Bewust Bouwen is een belangrijk onderdeel van omgevingsmanagement. Wij zijn er mee bezig en zouden ook graag willen dat opdrachtnemers het als contracteis opnemen.’
Hans Ramler, Directeur BAM Wegen bv

‘Hoe zou u zelf willen worden behandeld door de overheid? En hoe bereiken wij als overheid samen met de markt alle betrokkenen in de maatschappij op het juiste moment en met de juiste informatie?
Lindy Molenkamp, Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel

‘Omgevingsmanagement is niet iets wat je erbij doet. Je hele organisatie moet er op ingericht zijn.’
Hoite Detmar, Directeur Omgeving dienst Noord/Zuid-lijn AT Osborne

Meer informatie
Schrijf je dan nu in via het online aanmeldformulier

De kosten voor deelname aan de dag zijn € 120,- incl. BTW per persoon. Zodra er meer bekend is over het programma en de workshops ontvang je een bericht per e-mail.

Programma
09:00 uur Inloop & registratie
10:00 uur Plenair programma met o.a. Theo van de Gazelle (plv. DG Rijkswaterstaat), Patrick Buck (directeur projecten ProRail), Rolf Piek (Manager Business Group Traffic &
Transport Haskoning Rotterdam), Hans Ramler (Directeur BAM Wegen bv), Lindy Molenkamp (Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel)
11:00 uur Pauze
11:30 uur Workshopronde 1
12:30 uur Lunch
13:30 uur Workshopronde 2
14:30 uur Pauze
15:00 uur Workshopronde 3
16:00 uur Afsluiting & borrel
17:00 uur Einde
Informatiemarkt gedurende de hele dag

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart