Standaard voor projectmanagement: ISO 21500

naar verwachting in 2012 definitief

Er wordt hard gewerkt aan een internationale standaard voor projectmanagement: ISO 21500, die naar verwachting in 2012 een definitieve vorm aanneemt. Behalve een richtlijn voor de inrichting van project management in de verschillende projectfasen, moet het een gemeenschappelijke taal voor projectmanagers bieden.

Sinds 2007 bundelen ruim dertig landen hun inzichten dus in een internationale standaard voor projectmanagement: ISO 21500. Met daarin veel aandacht voor de belangrijkste principes en processen. ISO 21500 plaatst de processen van projectmanagement in een brede context, om zo een brug te kunnen slaan tussen bestaande en nieuwe werkwijzen, wereldwijd binnen alle organisaties van het bedrijfsleven, de overheden en de non-profit sector.

Professionalisering
ISO 21500 zal een internationale standaard worden die vooral herkenbaar moet zijn voor organisaties die al bekend zijn met projectmanagement. Het biedt een gemeenschappelijke taal voor projectmanagers, waardoor de ISO 21500 een welkome aanvulling is bij internationale en/of multidisciplinaire projecten. Bij dergelijke projecten gebruiken verschillende teams in een project immers vaak verschillende methoden, terwijl zij toch samen moeten werken. ISO 21500 kan dan de bindende factor zijn.

Communicatiemiddel
De projectorganisatie heeft vaak te maken met een groot aantal partijen waarmee samengewerkt moet worden. De komende ISO 21500 is bij uitstek geschikt om te communiceren naar andere partijen zoals de opdrachtgever, collega-projectmanagers, de eindgebruiker of de interne organisatie.

Methoden die uitgebreid processen beschrijven (zoals Prince2 en de PMBOK) geven meer diepgang en houvast voor de projectmanager zelf hoe een project uit te voeren. Echter om partijen te betrekken die niet direct goed bekend zijn met projectmanagementmethoden is een compacte en heldere standaard welkom. De ISO 21500 legt ook sterk de nadruk op het betrekken van de omgeving bij het project, omdat dit de kans zal vergroten dat het project ook toegevoegde waarde oplevert aan zijn omgeving.

Status
Bij de volgende internationale bijeenkomst worden de commentaren op de huidige versie van de richtlijn verwerkt, om die vervolgens fijn te slijpen, aan te vullen en ‘definitief’ te maken. Een publieke ‘draft’ zal in 2011 beschikbaar komen. De definitieve ISO 21500 zal naar verwachting in 2012 gepubliceerd kunnen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut