Kabinet wil regels MER vereenvoudigen

Den Haag – De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de regels voor milieueffectrapportage (MER) te vereenvoudigen. Hierdoor sluiten deze beter aan bij de Europese richtlijn en dat zal leiden tot lastenverlichting voor bedrijfsleven en overheden.

In de toekomst worden de MER-procedures korter en eenvoudiger. Een MER-beoordeling kan straks maximaal vier weken in beslag nemen, in plaats van 30 weken in de huidige procedure. Bovendien hoeven dan ongeveer dertig procent minder projecten een MER-procedure te doorlopen. Door de herziening komt het zwaartepunt van de MER-beoordeling meer op het planniveau dan op projectniveau te liggen. Immers, nog meer dan in de projectfase worden in de planfase van een project voor natuur en milieu zeer relevante afwegingen gemaakt. Het kabinet vindt het van belang om de belangen van natuur en milieu dan al mee te wegen.

De voorstellen vloeien voort uit het kabinetsstreven om de regeldruk te verminderen. De MER-regels bestaan al zo’n twintig jaar en zijn toe aan modernisering. De wijziging van de regels mag evenwel niet ten koste gaan van het oorspronkelijke doel van de milieueffectbeoordeling: milieu, natuur en cultuurhistorie een volwaardige plaats geven in de bestuurlijke besluitvorming over grote projecten van bedrijven en overheden.

Het Nederlandse MER-systeem heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het versterken van de aandacht voor milieu bij bestuurlijke besluiten. Gemeenten, provincies en rijksoverheid zijn inmiddels goed vertrouwd met de MER als belangrijk milieu-instrument en betrekken de gevolgen voor milieu, natuur en in toenemende mate ook cultuurhistorie in hun besluitvorming. Naar de mening van het kabinet is er daarom ruimte voor heroverweging van de wettelijke bepalingen voor de MER, zonder dat dit ten koste gaat van bescherming van het milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Kabinet wil regels MER vereenvoudigen | Infrasite

Kabinet wil regels MER vereenvoudigen

Den Haag – De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de regels voor milieueffectrapportage (MER) te vereenvoudigen. Hierdoor sluiten deze beter aan bij de Europese richtlijn en dat zal leiden tot lastenverlichting voor bedrijfsleven en overheden.

In de toekomst worden de MER-procedures korter en eenvoudiger. Een MER-beoordeling kan straks maximaal vier weken in beslag nemen, in plaats van 30 weken in de huidige procedure. Bovendien hoeven dan ongeveer dertig procent minder projecten een MER-procedure te doorlopen. Door de herziening komt het zwaartepunt van de MER-beoordeling meer op het planniveau dan op projectniveau te liggen. Immers, nog meer dan in de projectfase worden in de planfase van een project voor natuur en milieu zeer relevante afwegingen gemaakt. Het kabinet vindt het van belang om de belangen van natuur en milieu dan al mee te wegen.

De voorstellen vloeien voort uit het kabinetsstreven om de regeldruk te verminderen. De MER-regels bestaan al zo’n twintig jaar en zijn toe aan modernisering. De wijziging van de regels mag evenwel niet ten koste gaan van het oorspronkelijke doel van de milieueffectbeoordeling: milieu, natuur en cultuurhistorie een volwaardige plaats geven in de bestuurlijke besluitvorming over grote projecten van bedrijven en overheden.

Het Nederlandse MER-systeem heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het versterken van de aandacht voor milieu bij bestuurlijke besluiten. Gemeenten, provincies en rijksoverheid zijn inmiddels goed vertrouwd met de MER als belangrijk milieu-instrument en betrekken de gevolgen voor milieu, natuur en in toenemende mate ook cultuurhistorie in hun besluitvorming. Naar de mening van het kabinet is er daarom ruimte voor heroverweging van de wettelijke bepalingen voor de MER, zonder dat dit ten koste gaat van bescherming van het milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM