Economische waarde van natuur in kaart gebracht

Den Haag – Natuur heeft een prijs, en wat mij betreft een hoge. Dit rapport is een belangrijk, nieuw instrument voor waardetoekenning aan de natuur. We kunnen het goed gebruiken voor discussies in de Ministerraad.’ Dat zei minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bij de overhandiging van het rapport ‘Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses’. Het rapport beschrijft hoe op een wetenschappelijk gefundeerde manier de waarde van natuur in geld kan worden uitgedrukt.

Het rapport werd in opdracht van Veerman vervaardigd door bureau Witteveen & Bos. De inhoud ervan is van belang bij onder andere beslissingen over grote infrastructurele projecten. Het is de bedoeling dat deze ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse natuur, water en bodem’ onderdeel gaat uitmaken van een nieuwe versie van de zogenoemde OEI-leidraad (leidraad voor het opstellen van een kosten-batenanalyse voor infrastructurele projecten). Het uitvoeren van een kosten- batenanalyse volgens deze leidraad is verplicht bij projecten van nationaal belang. In de huidige versie van de OEI-leidraad ontbreekt nog de mogelijkheid om effecten op natuur en milieu kwantitatief mee te nemen.

Veerman ontving het rapport uit handen van prof.dr. H. Verbruggen van de VU, een van de auteurs.

Het rapport Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses is beschikbaar op de internetsite van LNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Economische waarde van natuur in kaart gebracht | Infrasite

Economische waarde van natuur in kaart gebracht

Den Haag – Natuur heeft een prijs, en wat mij betreft een hoge. Dit rapport is een belangrijk, nieuw instrument voor waardetoekenning aan de natuur. We kunnen het goed gebruiken voor discussies in de Ministerraad.’ Dat zei minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bij de overhandiging van het rapport ‘Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses’. Het rapport beschrijft hoe op een wetenschappelijk gefundeerde manier de waarde van natuur in geld kan worden uitgedrukt.

Het rapport werd in opdracht van Veerman vervaardigd door bureau Witteveen & Bos. De inhoud ervan is van belang bij onder andere beslissingen over grote infrastructurele projecten. Het is de bedoeling dat deze ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse natuur, water en bodem’ onderdeel gaat uitmaken van een nieuwe versie van de zogenoemde OEI-leidraad (leidraad voor het opstellen van een kosten-batenanalyse voor infrastructurele projecten). Het uitvoeren van een kosten- batenanalyse volgens deze leidraad is verplicht bij projecten van nationaal belang. In de huidige versie van de OEI-leidraad ontbreekt nog de mogelijkheid om effecten op natuur en milieu kwantitatief mee te nemen.

Veerman ontving het rapport uit handen van prof.dr. H. Verbruggen van de VU, een van de auteurs.

Het rapport Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses is beschikbaar op de internetsite van LNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV