Overheid en bedrijfsleven investeren 90 mln in slimme verkeersoplossingen

Lancering Partnership Talking Traffic

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic. Het samenwerkingsverband met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren.

Met de toepassingen kunnen weggebruikers en in de nabije toekomst ook voertuigen onderweg continu begeleid en ondersteund worden. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Vanaf de zomer van 2017 gaan de bedrijven de weggebruikers voorzien van de nieuwe technieken voor rij- en reisadviezen en worden de nieuwe toepassingen in de praktijk, op straat en in voertuigen, zichtbaar.

In het Partnership Talking Traffic zijn overheid en markt gelijkwaardige partners. Samen kunnen zij in en om de steden intelligente verkeerssystemen realiseren op een schaal die commercieel levensvatbaar is en vanwege de schaal zichtbaar effect sorteren.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten die voortdurend kunnen communiceren met aankomende voertuigen en fietsers. Met de verkeerslichten kan het verkeer over kruispunten en in het hele stedelijke netwerk optimaal doorstromen. De nieuwe techniek zorgt er bijvoorbeeld voor dat een automobilist niet meer ‘s avonds laat op een leeg kruispunt voor rood hoeft te wachten en ook voor langere groentijden als er grote groepen fietsers zijn. Zware vrachtwagens hoeven in de stad minder te stoppen en op te trekken, omdat de verkeerslichten het zware transport herkennen en tijdig op groen springen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) juicht de samenwerking toe: “Het Partnership Talking Traffic laat zien waarin Nederland excelleert: overheid en bedrijfsleven nemen samen verantwoordelijkheid om met slimme nieuwe technieken de doorstroming in het stedelijk gebied te verbeteren. Over innovatie moet je niet alleen praten, je moet het vooral in de praktijk doen. We geven zo een goede impuls aan de ontwikkeling van technieken die ervoor gaan zorgen dat weggebruikers sneller, zuiniger en veiliger op pad kunnen.”

Optimaal onderweg
Door gebruik van moderne telecom- en cloudtechnieken in combinatie met crowdsourcing van informatie, kunnen nieuwe diensten op landelijke schaal en in steden naast navigatie ook rijtaakondersteuning gaan bieden. Een automobilist hoeft er geen nieuwe auto voor aan te schaffen: een navigatiesysteem volstaat.

De nieuwe diensten leveren bijvoorbeeld individuele snelheidsadviezen, en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties. Een bestuurder kan waarschuwingen krijgen voor bijvoorbeeld filestaarten, plotseling remmen, gladheid of een lokale mistbank, ongevallen en wegwerkzaamheden. Daarnaast kan de bestuurder advies krijgen over beschikbare parkeerplaatsen in de buurt en adviezen over de beste route in het geval er wegwerkzaamheden zijn of er een ongeval heeft plaatsgevonden. De voortdurende begeleiding via de navigatie en ondersteuning onderweg biedt meer comfort en zorgt ervoor dat auto’s en vrachtwagens zuiniger rijden, wat goed is voor de portemonnee en voor het milieu.

De introductie van de nieuwe technieken vindt stapsgewijs richting 2020 plaats. Vanaf de zomer van 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar. Eerdere projecten lieten op kleinere schaal een verbetering zien van 5 tot 24 procent in reistijden, emissies en afname van aantal ongevallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat met een zich voortdurende aanpassing van verkeersregelinstallaties op kruispunten jaarlijks zo’n € 90 miljoen maatschappelijke kosten kunnen worden vermeden.

Deelnemers in het Partnership Talking Traffic zijn Vialis, Dynniq, Swarco, Sweco, KoHartog Verkeerstechniek, Royal HaskoningDHV, Ziut, Be-Mobile, KPN, Flitsmeister, MTVNL en Locatienet en alle overheden binnen Beter Benutten. Een aantal van deze bedrijven werkt samen met een of meerdere onderaannemers.

Concrete gebruiksvoorbeelden van Talking Traffic
Zes voorbeelden van innovatieve verkeerstoepassingen die de doorstroming van het verkeer in steden kunnen verbeteren.

  Maximumsnelheid
  De bestuurder ziet altijd de geldende maximumsnelheid die geldt voor het weggedeelte waarop hij zich op dat moment bevindt:

  • Standaard maximumsnelheden (incl. venstertijden)
  • Dynamische maximumsnelheden bij incidenten/calamiteiten
  • Aangepaste maximumsnelheden bij wegwerkzaamheden

  Deze informatie houdt rekening met het type voertuig (vrachtwagen, aanhanger bijvoorbeeld) dat de gebruiker heeft ingesteld.
  Je weet als bestuurder waar je aan toe bent en kunt zo overschrijding van de maximumsnelheid voorkomen.

 • Potentieel gevaarlijke situaties
  De bestuurder ontvangt tijdig informatie over een actuele en potentieel gevaarlijke situatie op de route, waar de bestuurder naar verwachting hinder van gaat ondervinden:

  • de resterende afstand (of tijd) tot het bereiken van de potentieel gevaarlijke situatie
  • de verwachte resterende tijd die de potentieel gevaarlijke situatie zal duren
  • een advies over het gewenste rijgedrag (rijstrook- en snelheidsadvies), afgestemd op de eigen voertuigcategorie en de actuele verkeerssituatie.
  • een advies over de route (indien zinvol wordt een alternatief voor de geplande route geboden).

  Ook wordt andere hinder en oponthoud doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan informatie over waar de filestaart begint, openstaande bruggen en verkeersincidenten op de route.

 • Prioriteit
  Sommige (groepen) weggebruikers krijgen prioriteit bij verkeerslichten, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat deze weggebruikers met voorrang groen krijgen of houden en daardoor (vrijwel) ongehinderd door kunnen rijden. De prioriteit (de tijd dat het verkeerslicht op groen blijft staan) wordt aangehouden totdat de gehele doelgroep (kolonne) het kruispunt gepasseerd is. Denk aan prioriteit voor openbaar vervoer, zware vrachtwagens, of groepen fietsers. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer en leidt tot minder emissie van schadelijke stoffen.
 • Informatie over verkeerslichten in het voertuig brengen
  Weggebruikers die een verkeerslicht naderen en hier stilstaan ontvangen actuele informatie uit dat verkeerslicht: Tijd tot groen en rood, vertaald in een actueel snelheidsadvies, resterende wachttijd en wat de oorzaak is van de eventueel verlengde wachttijd.
  Alle verkeersdeelnemers weten waar ze aan toe zijn en de toegevoegde informatie leidt tot minder emissies (mensen kunnen beter anticiperen op rood en groen licht bijvoorbeeld).
 • Optimaliseren verkeersstromen
  Door het beschikbaar komen van data vanuit voertuigen (voertuigtype, locatie, rijrichting, snelheid, bestemming) het huidige en toekomstige verkeersaanbod op een kruising of traject. Hierdoor kan het verkeer nog efficienter gebruik maken van de weg, door het regelproces van de verkeerslichten real-time te optimaliseren. Doel is om wachttijden, reistijden en stops te minimaliseren door aanpassing van de verkeersregeling.
 • Parkeerinformatie
  De weggebruiker ontvangt actuele parkeerinformatie en kan de route hierop afstemmen. Denk aan informatie over beschikbaarheid van plaatsen, de kosten, hoogte-, breedte- en gewichtsbeperkingen, openingstijden, etc.

Meer informatie
www.beterbenutten.nl/talking-traffic

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)