Zuidas tekent voor slimme deelfiets

Op vrijdag 4 november 2016 ondertekenden Hello Zuidas en The Bikevertising Company een overeenkomst voor een slimme deelfiets voor Zuidas. Dit feestelijke moment dat in aanwezigheid van wethouder Pieter Litjens en Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel werd gevierd vormde de start van een op zijn minst drie jaar durende samenwerking. Vanaf dit moment wordt gewerkt aan de uitrol van 250 fietsen in het voorjaar van 2017, groeiend naar 500 fietsen eind 2017. De eerste locaties zijn Rai, Station Zuid, VU en het Gelderlandplein.

Hello Bike is de naam van dit innovatieve publieke deelfietsensysteem dat volgend jaar zal starten op de Amsterdamse Zuidas. Dankzij de deelfietsen hebben bezoekers en medewerkers van de Zuidas maar ook studenten en bewoners een extra manier om zich van, door en naar de Zuidas te bewegen. De deelfiets voorziet in voor- en na transport op het OV of de parkeerplek om je bestemming in Zuidas te bereiken. De deelfiets draagt tevens bij aan het verminderen van de fietsparkeerdruk rond de Zuidas.

Hello Bike, winnaar van de uitvraag
“Medio augustus hebben we de uitvraag op de markt gebracht. Tot onze verrassing reageerden 11 partijen, zowel nationaal als internationaal met een inschrijving. Een ambitieuze groep jonge ondernemers heeft de uitvraag gewonnen met een nieuw concept en een in het oog springende robuuste rode fiets”, aldus initiatiefnemer Olivier Otten van Hello Zuidas. De flexibele opzet van het deelsysteem past bij de Zuidas doelgroep die gebruiksgemak hoog in het vaandel heeft. Uniek is de mogelijkheid om de fiets bij meerdere ‘dropzones’ in te leveren en van te voren te reserveren. Dankzij een slim slot kan de fiets met een app worden ontsloten.

Innovatief en Amsterdams
“Veel steden ter wereld kennen al deelfietsen. Niet alle concepten sluiten zomaar aan op de Nederlandse en in het bijzonder de Amsterdamse situatie, waar het eigen fietsbezit en de fietsparkeerdruk al hoog is”, aldus Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer. De keuze om zonder ‘docking stations’ te werken, maakt het systeem flexibel en makkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden. Met de komst van Hello Bike is Zuidas koploper op het gebied van deelfietsen en zet Amsterdam een serieuze stap op het gebied van fietsdelen.

Zuidas beter bereikbaar
“Hoewel Zuidas een strategische ligging heeft met goede ov-verbindingen en in de nabijheid van de A10, is er de komende jaren een verminderde bereikbaarheid te verwachten vanwege de gebiedsontwikkeling en de start van Zuidasdok. Een interessante oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid is de deelfiets. Een idee met wortels in het verleden dat door de toevoeging van ICT een grote potentie heeft voor de toekomst”, aldus Anne Joustra directeur van de Stadsregio Amsterdam. Onderzoek wijst uit dat een deelfiets gemiddeld 4x per dag wordt gebruikt. Dat werpt een nieuw licht op het snel groeiend aantal fietsen in de stad. De Hello Bike voorziet in een deelfiets die de unieke mogelijkheid biedt om de fiets op meerdere punten in te leveren. Simpele belijning op straat en ‘geo fencing’ coördinaten in het software systeem bepalen waar de fiets kan worden geparkeerd en meegenomen. De fiets is voorzien van GPS waardoor deze eenvoudig kan worden teruggevonden en een alarm om diefstal tegen te gaan.

“Zuidas is een internationale en veelzijdige stedelijke omgeving, nog volop in ontwikkeling en aan de vooravond van een groot infrastructureel project. Een gebied waar nieuwe oplossingen worden gezocht om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en bereikbaarheid het hoofd te bieden”, aldus voorzitter van Stadsdeel Zuid Sebastiaan Capel.

In Zuidas liggen volop kansen om de fiets op grotere schaal in te zetten en een oplossing te bieden voor de “last mile”. Een deelfiets biedt extra flexibiliteit in de transportkeuze en levert een bijdrage aan een aantrekkelijke en fietsvriendelijke Zuidas. Dankzij cofinanciering vanuit het bedrijfsleven in Zuidas en een subsidie vanuit het programma Beter Benutten kan het deelfietssysteem worden gerealiseerd.

Over Hello Zuidas
Hello Zuidas is de organisatie voor gebiedsmanagement in Zuidas. Hello Zuidas heeft zich ten doel gesteld om met publieke en private partijen de hoge kwaliteitsnormen voor het gebied te waarborgen en bij te dragen aan een hoogwaardige en goed bereikbare woon- en werklocatie met een internationale uitstraling. Hello Zuidas bevordert de duurzame ontwikkeling van deze locatie van Amsterdam, verzorgt de promotie en vergroot de aantrekkingskracht van Zuidas en Amsterdam. Inmiddels participeren ruim 200 publieke en private partijen in Hello Zuidas.

Over Beter Benutten
Het programma Beter Benutten heeft als doel om voor 2018 de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 10 procent te verbeteren. Het bedrijfsleven, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale en lokale overheden zetten zich hier gezamenlijk voor in. Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hello Zuidas