Imtech: doorbraak in Denemarken, hightech traffictechnologie in Kopenhagen

Imtech (IM-AE, technische dienstverlening in en buiten Europa) maakt bekend dat het in Denemarken onlangs haar eerste opdracht heeft verworven. Met hightech traffic managementoplossingen van Peek (de mobiliteitsspecialist van Imtech Traffic & Infra) voor alle 365 kruispunten in Kopenhagen wordt een belangrijke bijdrage geleverd om de Deense hoofdstad in 2025 volledig CO2-neutraal te maken.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Imtech (Peek) beschikt over een omvangrijke ‘installed base’ van hightech verkeersoplossingen zoals verkeerscontrollers en -lichten, die toe zijn aan een omvangrijke upgrade, waarbij de nieuwste technologie en innovatieve verkeersmanagementsystemen worden ingezet. Vanuit deze ‘installed base’ is het ons gelukt voor deze upgrade technologiepartner van de stad Kopenhagen te worden. Dit betekent formeel de eerste Imtech-opdracht in Denemarken, een doorbraak dus. Tegelijkertijd wordt een Imtech-vestiging geopend met als doel deze uitgangspositie verder uit te bouwen. Hiermee wordt onze positie op de Europese trafficmarkt verder versterkt.’

Nieuwe generatie technologie voor 365 kruispunten

De opdracht omvat de upgrade, verbetering en het onderhoud voor alle 365 kruispunten in de stad, inclusief een op ITS-technologie (Intelligent Transport Systems) gebaseerd verkeersmanagementsysteem. ITS is een internationaal verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in verkeersinfrastructuur en voertuigen om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en aanzienlijk milieuvriendelijker te maken. Hierbij wordt de nieuwste informatietechnologie voor simulatie, real-time control en communicatie ingezet. Het totale pakket aan technische verbeteringen zal er sterk toe bijdragen dat de MVO-doelstellingen van Kopenhagen haalbaar worden. Er is een opdracht voor een eerste fase van 10 miljoen euro, die in de loop der tijd aanzienlijk zal worden uitgebreid.

Eerste CO2 neutrale stad in de wereld

Kopenhagen heeft tot doel de CO2-uitstoot in 2015 te verminderen met 20% en in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn. Er zijn in dit kader meer dan 50 duurzaamheidsinitiatieven gestart, zowel voor het openbaar vervoer, de transportsector als de complete logistieke ‘setting’. Anno 2011 reist 36% van de inwoners van de Deense hoofdstad regelmatig met de fiets, wat in 2025 moet oplopen naar 50%. De Imtech-technologie voorziet in het prioriteren van fietsers en openbaar vervoer, bijvoorbeeld aan de hand van actuele reizigersinformatie en het creëren van ‘groene golven’. Momenteel genereert het verkeer 21% van de totale CO2-uitstoot van de stad. Dit moet, mede aan de hand van de Imtech-oplossingen, worden teruggebracht tot 10% in 2015. In dit kader zullen nieuwe hightech verkeerscontrollers worden gekoppeld aan een ‘real-time’ remote monitoring systeem, waarmee de doorstroming van bussen, fietsen, auto’s en vrachtverkeer op een duurzame, en veilige wijze tot stand wordt gebracht. Doel is een optimale doorstroming met een minimale CO2-uitstoot. Deze technologie is mede het resultaat van eerdere succesvolle Europese pilot- en onderzoeksprojecten – CVIS, SAFESPOT en FREILOT – waaraan Imtech een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

In heel Europa actief op de trafficmarkt

Imtech is in de trafficmarkt actief in de UK, Nederland, België, Nordic (Zweden, Noorwegen, Finland), Centraal- en Oost-Europa en op projectbasis in andere Europese landen. Mobiliteitsoplossingen worden ook buiten Europa geëxporteerd. Doelstelling is de positie in Europa en buiten Europa verder te versterken. Imtech beschikt over sterke posities in de (inter)stedelijke markt, de markt van verkeershandhaving en -veiligheid, in hightech verkeerscentra. Daarnaast is Imtech wereldwijd actief op de markt van parkeertechnologie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.