Grootschalige uitbreiding fietsenstallingen stations Nijmegen en Arnhem

Het komend jaar wordt het aantal fietsenstallingen bij diverse stations in Arnhem en Nijmegen flink uitgebreid. In Nijmegen alleen al worden ruim 5000 extra fietsplaatsen gecreëerd rond het centraal station.

Andere stations die uitbreiding krijgen zijn Arnhem Velperpoort, Arnhem Presikhaaf en Arnhem Zuid. Wetende dat zeker veertig procent van de huidige treinreizigers met de fiets naar het station komt en dat uitbreiding van de fietsparkeergelegenheid nieuwe reizigers aantrekt, vindt de stadsregio investeringen in fietsgebruik zeer belangrijk. Uitbreiding van fietsenstallingen bij stations maakt onderdeel uit van het programma Stadsregiorail. Voor ProRail past de uitbreiding in het landelijke programma Ruimte voor de Fiets. ProRail en de stadsregio betalen ieder de helft van de kosten van de bovengrondse stallingen.

Bij station Nijmegen CS bouwt de gemeente Nijmegen poppodium Doornroosje, studentenwoningen en een grote inpandige fietsenstalling die ruimte biedt aan ruim 3500 fietsen. De stadsregio stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor deze fietsenstalling. De bouw is inmiddels gestart en het project wordt naar verwachting eind 2013 opgeleverd. Bovendien beschikt station Nijmegen CS sinds vorige week over 800 extra onoverdekte fietsklemmen op de bovenlaag van de onbewaakte fietsenstalling bij het station. Door het aanbrengen van een dubbellaags fietsparkeersysteem is de capaciteit op deze bovenlaag uitgebreid van 900 naar 1700 klemmen.

De gewenste uitbreidingen bij de stations in Arnhem zijn:

– 250 overkapte klemmen bij station Arnhem Velperpoort;

– 50 overkapte fietsklemmen en 4 overkapte fietskluizen bij station Arnhem Presikhaaf;

– 250 overkapte fietsklemmen bij station Arnhem Zuid plus mogelijk nog 48 tot 64 overkapte kluizen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen en ProRail stellen samen 712.000 euro beschikbaar voor deze stallingen. ProRail werkt een plan uit voor de inpassing van de stallingplaatsen bij de drie Arnhemse stations.

Alle klemmen worden in de loop van 2012 en 2013 opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)